14 juli, 2011

Water Finder hittar vatten i tanken

Water Finder Special är en rosa-färgad pasta som omedelbart ändrar färg till “mycket starkt röd” vid kontakt med vatten under bensin eller andra mineraloljor i bränsletankar. Genom att bestryka en pejlsticka och sänka den till tankens botten kan man omedelbart fastställa om vatten finns i tanken.

Om det finns vatten i tanken avtecknas nivån tydligt genom rödfärgning. Tub: 50 g

Rostskador i bränsletankar orsakas ofta av kondensvatten, men vatten kan också tränga in genom otäta manluckor eller felaktigt placerade ventilationsrör. Om och när vattnet tränger in i tanken sjunker det alltid till tankens botten där det blir anledning till en mängd olika problem som rostangrepp, bakteriell nedsmutsning beroende på att mikroorganismer ofta finner sig väl tillrätta i en dåligt skött tank.

Pris 189. Säljs av Watski.

Info: www.watski.se