10 augusti, 2011

Maretron lanserar flödesmätaren FFM100

MARETRON FFM100 är en flödesmätare som gör det möjligt att optimera bränsleförbrukningen. FFM100 använder positiv förskjutningsteknik för att mäta bränsleflödet vilket ger oöverträffad noggrannhet. Faktum är att noggrannheten i FFM100 är i klass med de för större fartygssystem, ändå kostar FFM100 mindre än de befintliga fritidssystem som funnits på marknaden.

Ytterligare fördelar med mättekniken är borttagandet av komponenter som dämpar pulsflödet. Andra flödesmättekniker kräver flera komponenter som ökar installationskostnaden.

FFM100 använder sann temperaturkompensering med inbäddade temperaturgivare i mätarna. Returbränslet är i allmänhet varmare än det levererade bränslet och om det inte kompenseras, kan felaktigheter upp till 5% uppstå i motorns bränsleförbrukning.

FFM100 upptäcker också momentana reverserade flöden i bränsleledningarna på grund av fluktuerande tryck som orsakas av insprutningspumpen. Mindre exakta system beräknar det omvända bränsleflödet som en del av det förbrukade bränslet, medan FFM100 visar ett korrekt momentant reverserat flöde.

FFM100 kan användas för vätsketyper annat än bränsle (t.ex. vatten, olja etc.) genom att beställa en lämplig flödesgivare.

Pris FFM100 är 4 590 kr.

Tre bränsleflödesgivare lanseras samtidigt. Rekommenderat pris på en bränsleflödesgivare till motorer mellan 200 till 1000 hk är 5 290 kr.

Info: www.marinplus.se