9 augusti, 2011

Najadvarvet i konkurs – hamnade i likviditetskris

Najadvarvet på Orust – ett av Sveriges mest välkända segelbåtsföretag – gick i konkurs tisdagen 9 augusti. En akut likviditetskris låg till grund för beslutet. Najadvarvet AB bildades 1971 och under dessa 40 år har fler än 2 000 Najadsegelbåtar har tillverkats. Bolaget har de senaste åren utvecklat, tillverkar segelbåtar under varumärkena Najad och Maxi Yachts vid fabrikerna i Henån och Åmål.

Pressrelease:

Styrelsen för Najadvarvet AB har idag tisdagen den 9 augusti 2011 lämnat in ansökan till Uddevalla tingsrätt och begärt att företaget ska försättas i konkurs. Tingsrätten har försatt Najadvarvet i konkurs.

Företaget har drabbats av en akut likviditetskris på grund av den svaga försäljningen, förra huvudägarens felsatsningar och den långa nedgången i efterfrågan för båtindustrin och svårigheterna på finansmarknaderna runt om i världen.

Under de senaste 21 månaderna har den nya huvudägaren Animatrix Capital LLP skjutit till pengar till bolaget. En kraftfull satsning på en ny förstärkt ledning gjordes för mindre än 9 månaders sedan. Under den nya ledningen har det genomförts omfattande effektivisering och rationalisering av verksamheten. Från Öppet varv 2010 har bolaget lyckats sälja 42 båtar, varav 25 nybyggen, under våren 2011 är försäljningen kraftigt vikande och orderstocken och utsikterna inför hösten 2011 mycket svaga.

De enskilda medarbetarnas engagemang och vilja att bidra har överträffat alla våra förväntningar. Trots detta engagemang att rädda bolaget så har den vanvård av bolaget under åren 2006-2009 förorsakat stor skada. Gamla tvister, konflikter och andra problem gör att de omfattande kapital injektionerna inte räcker till. Läget på den internationella marknaden i segmentet för prestige- segelbåtar präglas sedan flera år av stenhård konkurrens, prispress och svag lönsamhet. Marknaden har under våren fortsatt att försämras vilket gör att förutsättningarna att driva en lönsam verksamhet inte längre finns. Styrelsen för Najadvarvet ser därför ingen annan utväg än att begära företaget i konkurs.

“Det är en mycket svår och sorglig dag för alla på Najadvarvet AB, medarbetare, kunder, leverantörer, och partners. Vi har vänt på alla tänkbara stenar i våra försök att undgå den här situationen. I dag har våra sista ansträngningar strandat. Moderbolaget är insolvent och måste därför ansöka om konkurs”, skriver Mikael Gustavsson, VD och koncernchef för Najadvarvet AB.

Detta är ett beslut som styrelsen fattat vid en tidpunkt på året där samtliga av sålda och tillverkade båtar är levererade till kund, vilket innebär att minimalt med kunder kommer att drabbas. Leverantörsskulderna är på lägsta nivå under året. Samtliga av bolagets mycket kompetenta medarbetare har fått sin lön i juli och därefter bör förutsättningar för lönegaranti finnas.

– Det är vår förhoppning att de ansträngningar som gjorts under den senaste perioden kommer att leda till att hela eller åtminstone delar av verksamheterna kan drivas vidare, säger Hans Johansson styrelseordförande i Najadvarvet AB.

Fakta:
Verksamheten hos Najadvarvet var under grundaren Bernt Arvidsson ledning framgångsrik under mer än 35 år. År 2006 såldes bolaget till en holländsk ägare därefter skedde en okontrollerad aggressiv expansion, följt av flera felsatsningar, i kombination med finanskrisen.

Under hösten 2009 räddade Animatrix Capital LLP bolaget från en förestående konkurs genom ett stort kapitaltillskott. Sedan dess har allt gjorts för att rädda bolaget, men motgångar i ansträngningarna att lösa historiska tvister med motparterna, banker och hyresvärdar, genom att förhandla fram en långsiktig avbetalning har misslyckats.

Animatrix Capital LLP äger 90 % av bolaget och har en betydande exponering i Najadvarvets konkurs, resterande 10 % ägs av två norska och en engelsk investerare samt Svelis konkursbo.