24 augusti, 2011

Vägfärja ersätter Dalbobron i Vänersborg

Den 26 augusti till 19 september repareras Dalbobron i Vänersborg. Under perioden leds vägtrafiken över Göta älv tvärs över en vägfärja som läggs fast och håller vägförbindelsen öppen mellan centrala staden och Blåsut-Öxnered.

Ersättningsförbindelsen med vägfärjan innebär att hastigheten för passerande maximeras till 30 km/h. Personbilar, bussar och utryckningsfordon får passera. Naturligtvis även gående och cyklister. Tyngre trafik hänvisas till andra överfarter. Lösningen med vägfärjan innebär också, att det samtidigt är smidigt att hålla uppe vattenvägen för fritidsbåtar. Varje dag kl 10.00 och kl 19.00 läggs färjan temporärt i sidoläge så att sjöfarten kan passera.

– Från kommunens sida är vi glada att få till denna flexibla lösning på ett akut trafikproblem, säger trafikingenjör Björn Magnusson på Vänersborgs kommun. Färjerederiet och kommunen kan gemensamt se till att resenärerna på land och till sjöss blir så lite lidande som möjligt.

Reparationen på bron gäller främst beläggningsbyte på broklaffarna. Samtidigt som broreparationen genomförs, underhålls två slussar i Göta älv, vilket innebär att även älven stängs för sjöfart.

– Metoden med en vägfärja som tillfällig förbindelse har provats på samma ställe för 30 år sedan, med gott resultat, förklarar färjeledchef Rolf Nilsson, projektledare i Trafikverkets färjerederi.

Fakta
Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi, som årligen genomför elva miljoner fordonstransporter och 20 miljoner persontransporter. Det största antalet vägfärjor finns i Västra Götalands län, med tolv aktiva färjeleder.
Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Info: www.trafikverket.se