24 augusti, 2011

Lärobok i navigation och sjömanskap

Båtliv är en del av folksjälen, men det är inte ofarligt att ge sig ut på vattnet utan rätt kunskaper. Fritidsskepparen är en kursbok för förarintyg och kustskepparintyg. Den används på navigationskurser (kallas också för förarbevis, båtkörkortet eller kustskeppare), men riktar sig även till dem som vill lära sig navigation på egen hand eller repetera grunderna.

Boken tar bland annat upp navigering på dag och natt, med eller utan GPS, hur farleder märks ut, säkerhet ombord, väder, första hjälpens ABC och sjövägsregler. Denna utgåva innehåller de senaste tilläggen från Nämnden för Båtlivsutbildning, den organisation som fastställer kraven för förar- och kustskepparintyg (2011/12).

Efter varje kapitel i den del av boken som rör förarintyget finns kontrollfrågor. Till kustskeppardelen finns en separat arbetsbok med övningsuppgifter. På www.fritidsskepparen.com finns kompletterande frågor, nyheter som rör navigation och elektroniska sjökort med mera.

Sten Ramberg, seglare och f.d. sjöofficer, tog redan 1969 initiativet att skapa Båtägarskolan. I denna bok har han samlat all sin erfarenhet och kunskap om hur man lär ut navigation och sjömanskap till båtfolk.

Bengt Utterström lärde sig navigera i unga år. Idag arbetar Bengt heltid med båtlivsfrågor och utbildning i det egna företaget Lutra Marin AB. Han skriver om navigation, nya navigationsinstrument och säkerhet m.m. i båtpressen.

Info: www.fritidsskepparen.com