24 augusti, 2011

Mätmetod för marin nedskräpning testas i Lettland

Nedskräpningen på Östersjöns stränder antas öka. Nu testar Håll Sverige Rent en internationell metod för mätning av skräp på stränder i samarbete med organisationer i Finland, Estland och Lettland. Syftet är att kunna kartlägga och studera utvecklingen av mängden skräp i hela Central Baltic-området. För det krävs en väl utarbetad metod som genererar data av hög kvalitet.

Den marina nedskräpningen är ett globalt problem som resulterar i skräp på de flesta av världens stränder. Ett första steg för att komma tillrätta med problemet är att kartlägga det skräp som ligger och skräpar på stränderna idag. FN:s miljöprogram UNEP har därför utarbetat riktlinjer för mätning av marin nedskräpning för att möjliggöra internationella jämförelser.

Håll Sverige Rent kommer nu att testa och utvärdera metoden på utvalda stränder i Lettland i samarbete med organisationer i Finland, Estland och Lettland.

– Vi är övertygade om att det går att ta fram relevanta och effektiva metoder för att bekämpa nedskräpningen när vi väl vet hur problemet uppstår och utvecklas över tid. Det är därför väldigt välkommet att vi nu får möjlighet att testa en mätmetod även för stränder, säger Joakim Brodahl, kampanjledare, Håll Sverige Rent.

Mätmetoden kommer att användas i ett av EU Interreg finansierat projekt med namnet Marlin (Marine Litter Assessment) som startar 2012. Utöver Sverige omfattar detta projekt även Estland, Lettland och Finland. I Sverige kommer mätningar att göras på tolv stränder.

Håll Sverige Rent och SCB har tidigare utvecklat en metod för mätning av skräp i centrala stadsdelar som idag används av flera större städer i Sverige. Men bland kustkommunerna utgör ofta strandskräpet ett större problem än skräpet i stadskärnan. Projektet finansieras av Sida.

Info: www.hsr.se