31 augusti, 2011

Axel Wenblad får WWFs internationella Östersjöpris

Havsutredaren Axel Wenblad, f d generaldirektör för Fiskeriverket, får WWFs internationella Östersjöpris – WWF Baltic Sea Leadership Award 2011. Han belönas för sitt engagemang och arbete för att få till stånd en ny havsplaneringslagstiftning i Sverige. Utmärkelsen delas ut idag av kung Carl XVI Gustaf på Östersjöfestivalens miljöseminarium i Stockholm.

– Det här är en stor och oväntad ära för mig – utmärkelsen känns fantastiskt hedrande. Sverige har EU:s längsta kuststräcka och därmed ett särskilt ansvar att planera och förvalta havsresurserna för att ekosystemen ska fungera. Idag finns många anspråk på havet från fiske, vindkraft, sjöfart, turism och rekreation. En ny lag om havsplanering blir ett bra verktyg både för att uppnå våra nationella miljömål och EU:s mål om god miljöstatus i haven år 2020, säger Axel Wenblad.

Juryn skriver i sin motivering bland annat: ”WWF ger priset till Axel Wenblad för hans utmärkta ledarskap och bidrag till det lagförslag om fysisk planering av havet som nu ligger på den svenska regeringens bord. Syftet är att få ett heltäckande och harmoniserat nationellt system för havsplanering som utgår från vad ekosystemet klarar av och som säkrar en hållbar utveckling i våra havsområden. Axel Wenblad är en outtröttlig ambassadör för behovet av att förändra synen på hur havet nyttjas och bevaras. Genom en ekosystembaserad strategi kan Östersjöregionen bli en förebild för andra delar av världen.”

Fakta: Östersjöfestivalen arrangeras för nionde året i rad av Berwaldhallen och på Kungliga Operan – på initiativ av dirigenterna Esa-Pekka Salonen och Valerij Gergiev i samarbete med bland andra Världsnaturfonden WWF. Syftet är att föra Östersjöländerna närmare varandra genom musik-, kultur – och miljösamarbete. WWF deltar bland annat genom att arrangera ett årligt Östersjöseminarium.

WWFs internationella Östersjöpris, WWF Baltic Sea Leadership Award, instiftades 2007 för att uppmärksamma goda exempel på miljöinsatser och ledarskap i Östersjöländerna. Tidigare mottagare av utmärkelsen är: Björn Carlson (2007), grundare av Baltic Sea 2020, Wallenius Water och Alfa-Laval (2007), Tarja Halonen, Finlands president (2008), Alexander Stubb, utrikesminister i Finland (2009) och Poul Degnbol, havsforskare på Internationella havsforskningsrådet i Danmark.