31 augusti, 2011

Östersjöländernas havsmiljöarbete får underkänt av WWF

Östersjöländerna lever inte upp till de åtaganden de lovat att genomföra för att skydda havsmiljön. Som helhet får länderna underkänt. Sverige och Tyskland klarar sig bäst. Det visar en ny rapport från WWF.

WWFs Östersjöbarometer – Baltic Sea Scorecard 2011 – presenterades under ett seminarium i Stockholm idag i samband med den nionde upplagan av Östersjöfestivalen. Den visar att Östersjöländerna långt ifrån har klarat av att skydda och förvalta havsmiljön som de lovat. Som helhet får länderna underkänt, men vissa positiva trender syns. Sverige och Tyskland är bäst på att uppfylla internationella och regionala miljööverenskommelser och får 36 av totalt 79 poäng.

– Vi behöver mindre prat och mer handling. Om vi ska lyckas rädda vårt gemensamma hav måste regeringarna arbeta mer effektivt över sektors- och nationsgränser och genomföra överenskomna miljöåtaganden i praktiken. Det behövs ett stärkt ledarskap för att lösa Östersjöns problem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Rapporten rankar hur länderna levt upp till internationella och regionala överenskommelser på havsmiljöområdet inom fem viktiga områden – övergödning, miljögifter, bevarande av biologisk mångfald (inklusive fisk), sjöfart och integrerad havsförvaltning. Störst framsteg har länderna som helhet gjort när det gäller att uppfylla överenskommelser för att få bukt med miljögifter, även om mycket arbete återstår, inte minst när det gäller att komma tillrätta med nya och ännu okända miljögifter. Inom områdena övergödning och bevarande av biologisk mångfald får Östersjöländerna som kollektiv underkänt, vilket tydligt speglar den allvarliga situation som råder i havet med årliga algblomningar och nedgående trender för många arter. Allt för lite har gjorts, men de positiva exemplen visar att det går att lyckas.

– Sverige är bäst i klassen när det gäller att genomföra miljöåtaganden för sjöfarten och integrerad havsförvaltning – framför allt för arbetet med att införa en ny samlad Havs- och Vattenmyndighet. Vi ligger däremot i botten när det gäller att bevara biologisk mångfald. Tyskland visar på framsteg när det gäller minskning av närsalter och övergödande ämnen, säger Åsa Andersson, Östersjöchef på WWF.

På tredje plats kom Finland med 29 poäng, framförallt för miljöinsatser inom sjöfarten och minskning av miljögifter, följt av Danmark med 28 poäng, Estland 26 poäng och Litauen och Polen 25 poäng. Lettland och Ryssland hamnade längst ned med 19 respektive 18 poäng.
WWFs Östersjöbarometer – Baltic Sea Scorecard 2011 – bifogas.

Under seminariet delades också WWFs utmärkelse för bästa ledarskap för Östersjön – ”Baltic Sea Leadership Award” – ut av kung Carl XVI Gustaf. Priset går i år till Axel Wenblad, f d generaldirektör för Fiskeriverket, i hans roll som utredare för en ny svensk lagstiftning för fysisk havsplanering.

Fakta: Som grund för rankningen av Östersjöländerna ligger bland annat genomförandet av Helcoms aktionsplan för Östersjön, EUs Östersjöstrategi och havsmiljödirektiv.
Östersjöfestivalen arrangeras för nionde året i rad på initiativ av Berwaldhallen och dirigenterna Esa-Pekka Salonen och Valerij Gergiev i samarbete med bland andra WWF. Syftet är att föra Östersjöländerna närmare varandra genom musik-, kultur – och miljöutbyte.

Bilden:
Algblomning i Östersjön. Foto: Päivi Rosqvist, WWF Finland.