12 september, 2011

Toppforskare och näringsliv möts på Briggen Tre Kronor

I närvaro av Kronprinsessan Victoria initierar Briggen Tre Kronor,Wärtsilä och Cargotec ett samarbete mellan näringsliv, forskare och organisationer för att gemensamt verka för hållbara lösningar för Östersjön. Medverkar gör forskare och specialister från företag och organisationer med ett gemensamt engagemang för Östersjöns miljö. Starten för ”Hållbara Hav 2011 – Östersjön” går på Kastellholmen i Stockholm måndagen 12 september.

På prgrammet står viktiga framtidsfrågor som ”Vad vi vet om Östersjön och vad vi inte vet?” Medverkar gör:
• Christoph Humborg, Professor vid Institutionen för Tillämpad miljövetenskap:
Hur gick det till när Östersjön förvandlades till en ”övergödd soppa”?
Vad är botemedlet? Finns det hopp?
• Lena Kautsky, Professor vid Botaniska Institutionen och Föreståndare för Stockholms universitets Marina Forskningscentrum:
Att bruka – inte missbruka Östersjöns kustvattenmiljöer – en utmaning!
Vilken betydelse har kustnära landskapsvård för havslandskapet i grunda kustvattenområden?
• Martin Jakobsson, Professor vid Institutionen för Geologiska vetenskaper:
Hur ser Östersjöns bottnar ut?
Östersjön är vår egen “innergård”. Trots det vet vi mer om ytan på Mars än Östersjöns bottnar
Bland de pågående projekt och arbeten som ska presenteras märks:
• Linda Kumblad, Dr i Marin Ekotoxikologi och Projektledare BalticSea2020:
För en levande kust
Storskaligt restaureringsprojekt i en kustvik i Stockholms skärgård
• Mathias Bergman, Ombudsman Baltic Sea Action Group Helsingfors:
Med samlade krafter för ett rent hav
Information om Baltic Sea Action Summit, S:t Petersburg 2012
• Britt-Mari Kullas Nyman, General Manager Environmental Services, Air & Energy, Wärtsilä Finland:
Technologies towards lower air emissions from ships
Hur hittar vi lösningar för att minska emissioner av kväveoxider och svaveloxider från fartyg för att minska övergödning och försurning i Östersjön?
• Karoliina Loikkanen, Director Environment, Health and Safety Cargotec Oy, Finland:
Sustainable seas- Sustainable container flows
• Åsa Andersson, Programchef Svensk Natur och Östersjön WWF:Östersjöns miljö – Framtida hot och möjligheter

Efter lunch lossar Kronprinsessan Victoria lossar förtöjningen och briggen Tre Kronor avseglar till Mariehamn. Mellan 15 och 17 september finns hon på plats i Mariehamn och därefter fortsätter resan till Åbo, som angörs 19 september. Kronprinsessan är med ombord när Tre Kronor anlöper Åbo hamn. Programmet i Åbo omfattar seminarier och sammankomster.
På kvällen 19 september arrangerar Åbo stad en festsupé på Åbo slott. Briggen beräknas lämna Åbo 23 september för återfärd till Kastellholmen. Ombord på seglingarna mellan mötesplatserna finns ett tjugotal ungdomar från Marina läroverket i Danderyd, Nacka gymnasium, Mediagymnasiet i Nacka och från organisationen Mentor.
Äventyraren och fotografen Oskar Kihlborg började ro till Åbo med start från Kastellholmen en vecka innan seminariet i Kolskjulet och han kommer att anlöpa Åbo hamn i sin roddbåt samtidigt med Briggen den 19 september.
Foto: Carolina de la Fé.