14 september, 2011

Blekinge får sin första stationära båtbottentvätt

Tisdagen 13 september invigde Stiftelsen Håll Sverige Rent och Trossö Recond en stationär båtbottentvätt i Karlskrona. Därmed erbjuds fritidsbåtägare en möjlighet att tvätta sina båtar på ett miljöanpassat sätt. Ett rent skrov är viktigt för att minska bränsleförbrukningen samtidigt som det är en vinst både för plånboken och miljön.

De flesta båtar behöver skydd för att minska påväxt av havstulpaner, alger och musslor och målas i stor utsträckning med båtbottenfärger. Dessa innehåller oftast gifter som är skadliga för den marina miljön. Med båtbottentvätten i Karlskrona vill Håll Sverige Rent och Trossö Recond erbjuda bättre alternativ till de giftiga färgerna.
– Att tvätta båten i en båtbottentvätt är inte enbart bra för miljön utan har också många andra fördelar. Båtägaren spar både tid och pengar genom att slippa köpa dyr färg och ägna tid åt att skrapa och måla båten. Det är dessutom bättre för hälsan genom att man slipper andas in damm från slip- och färgrester, säger Lars Alm, marknadschef på Stiftelsen Håll Sverige Rent.
– Vi är glatt överraskade över det stora intresset från båtägare i Karlskrona. Det råder en allmänt positiv attityd i Karlskrona bland båtägare, säger Otto Ingesson, Trossö Recond som driver båtbottentvätten. Viljan att förändra ett gammalt invant beteende finns definitivt bland båtägare.
En båtbottentvätt fungerar ungefär som en biltvätt fast utan kemikalier. Båtbotten borstas ren från havstulpaner och alger utan att skada skrovet. Resterna samlas upp från botten och tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt. Håll Sverige Rent erbjuder också en tjänst där man skickar ut meddelande med havstulpanvarningar per sms eller e-post. När varningen kommer är det dags att borsta av botten.
www.hsr.se/tvatta_baten finns en förteckning över båtbottentvättar.

Bilden:
Borsttvätt i Käppalahamnen på Lidingö. Foto: Håll Sverige Rent.