19 september, 2011

WWF välkomnar ny havsplaneringslag

Världsnaturfonden WWF välkomnar miljöminister Andreas Carlgrens besked om att satsa på havsmiljön i den kommande budgeten.

– Det är mycket glädjande att en svensk havsplaneringslag äntligen kommer på plats. Vi förväntar oss att regeringen nu även kommer att tillsätta tillräckliga resurser för att kunna genomföra en samlad nationell havsplanering på ett bra sätt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sverige har en av EU:s längsta kuststräckor och ett särskilt ansvar att planera och förvalta havsresurserna för att ekosystemen ska fungera. Idag finns många anspråk på havet från exempelvis fiske, vindkraft, sjöfart, turism och rekreation. WWF har därför länge arbetat för en mer samlad planering och förvaltning av havet – för att minska trycket på havsmiljön och risken för konflikter mellan olika intressen.

WWF anser att det lagförslag som tidigare presenterats av utredaren och Fiskeriverkets tidigare generaldirektör Axel Wenblad är mycket bra. Syftet är att få ett heltäckande och harmoniserat nationellt system för havsplanering som utgår från vad ekosystemet klarar av och som säkrar en hållbar utveckling i våra havsområden.

– En ny lag om havsplanering kan – om den genomförs enligt utredningens förslag – bli den första lag som utgår från ekosystemansatsen och ett viktigt verktyg för att uppnå både våra nationella miljömål och EU:s mål om god miljöstatus i haven. Genom en ekosystembaserad strategi kan Sverige bli en förebild för andra länder, säger Åsa Andersson, Östersjöchef på WWF.