27 september, 2011

Centerpartiet vill ha översyn av nya sjöfyllerilagen

Centerstämman kunde konstatera att underlaget till nya sjöfyllerilagen var otillräckligt och att en översyn därför måste göras. Det säger Gustav Andersson (C) skärgårdslandstingsråd i Stockholm efter att hans motion om att upphäva de nya tilläggen i sjöfyllerilagen debatterades på Centerpartiets stämma i Åre.

Motionens förslag var att upphäva eller göra om de nya regleringarna i sjöfyllerilagen som innebär en sänkning av promillegränsen, från 1,0 till 0,2 samt ger fler än den som framför båten straffansvar.

Argumenten i motionen var att det inte finns något stöd för att de nya regleringarna leder till ökad sjösäkerhet. De flesta olyckor som inträffar till sjöss sker inte i situationer som omfattas av den nya lagen och i det fall alkohol är inblandade sker de allra flesta olyckor med en högre promillehalt än 1,0.

– Det är en onödig morallag som enbart innebär mer krångel för besökare och boende i skärgården, säger Gustav Andersson.

Gustav Andersson yrkade på att stämman skulle bifalla hans motion som tydligare tog ställning mot den nya lagen men stämman biföll istället partistyrelsens förslag som var att göra en översyn av den. I partistyrelsens yttrande konstaterades det att det saknades en analys av hur den nya lagen skulle påverka sjösäkerheten innan den infördes och efterlyser därför en översyn av de nya regleringarna.

– Jag hade hoppats att Centerpartiet som decentralisitiskt parti skulle vara mer uppmärksamma på hur regler, krångel och byråkrati faktiskt hindrar människor från att uppnå spontan lycka och okomplicerade livsupplevelser som att exempelvis dela en flaska vin till lunchen en sommardag till sjöss. Men jag är ändå nöjd med stämmans beslut, det är ett steg på vägen, säger Gustav Andersson.

Bilden:
Gustav Andersson. Foto: Mattias Ahlm.

Kommentarer

Olof Malmlöf 15:29:54 2011-09-27

Braaaa! Lagen är tillkommen utan saklig grund. Är uselt skriven och knappast att betrakta som rätts-säker. Gör en stor mängd sjöfarande till "kriminella" medan riktiga fyllerister som vanligt struntar i lagar. Obegripligt att Moderater helt verkar ha släppt frihetsfrågor till Centern.

Peter Eriksson 22:00:31 2011-09-27

Jag håller inte med Gustav Andersson i sak, men det hedrar honom att han inte hymmlar med vad han tycker, nämligen att det ska vara OK att köra båt lite halvlullig. Sen tror inte jag att "en stor mängd sjöfarare" har "att dela på en vinare" som sitt primära mål då man åker ut på sjön.

Sven-Erik Hult 13:30:56 2011-09-28

Tack Gustav! Äntligen ett förslag som är förnuftigt. Det går inte att jämföra bilkörande med båtar. Lagen är bara ett uttryck för översitteri från folk som knappast är på sjön i småbåtar. Nu får vi hoppas att regeringen ändrar lagen och anpassar den till vanligt båtliv. Kustbevakningen är inte trovärdiga i detta sammanhang heller. De vill bara ha fler och större båtar.

Ola Ljungberg 00:21:48 2011-09-29

Bravo Gustav !

Joakim Söderlund 19:59:10 2011-09-29

Bravo! Tidigare altid röstat på moderaterna som jag trott stått för frihet under ansvar, men dom har med justitieministern i spetsen visat sig vara värre än sossarna på att skapa ett sly av nya idiotiska lagar. Detta Gustav är ett steg i rätt riktning, blir nog centern framledes……

Peter Eriksson 13:18:25 2011-09-30

Vissa vill göra gällande att denna lag togs i all hast av några nykterhetsförespråkare i riksdagen. Då man tittar i förarbetena till lagen framgår dock att en utredning startades redan 2003, alltså under sossarnas styre och fortsatte sedan fram till 2008, efter regeringsbytet. Ett flertal remissinstanser fick säga sitt och i sedvanlig ordning även Lagrådet. Propositionen lades fram 2009 och beslut togs av riksdagen i april 2010.Att lagen inte skulle vara "rättssäker" som Olof skriver är nog inte särskilt trovärdigt.Att lagen skulle utvärderas redan nu efter ett år verkar inte heller troligt. T.ex har inget fall dragits till Högsta domstolen ännu.Innan de skärpta reglerna infördes var Sverige,tillsammans med Finland, det land i Norden som hade den högsta promillegränsen. Finland ligger kvar på 1 promille medan Danmark har 0.5 och Norge 0.8. Samtliga har samma regler vad gäller den som utför en vässentlig uppgift.OBS att Danmark har samma gräns för bilkörning och därför sällar sig till reglerna i Sverige som också har samma gräns för bil som för båt.

Ola Ljungberg 19:24:34 2011-09-30

Peter Eriksson har rätt. Lagen uppfanns av T.Bodström.

Marre 00:12:31 2012-06-21

http://myrablogg.rodarummet.net/#post34
Båtliv ger möjligheter till många fina naturupplevelser . Inte minst är det fåglar som lever i våra maritima miljöer. Med en fågelbok ombord kan även den som inte är ornitolog bestämma en mängd olika arter och få ut ännu mer av sitt båtliv

Men alla möten med djur och natur är inte alltigenom trevliga. Det finns många berättelser om hur besättningar väckts av skränande måsar eller funnit badviken ockuperad av bajsande Kanadagäss eller arga svanar. En talrik men mindre väl beskriven art är ändå arten Monedula Pickalurvus Vulgaris, eller som man också säger ”Vanlig Fyllkaja”. Läs mer på Myra bloggen

http://myrablogg.rodarummet.net/#post34