28 september, 2011

Nytt konstverk till Örlogshamnen

Michael Johansson har till Dyk och navalmedicinskt centrum i Karlskrona skapat konstgestaltningen Some Assembly Required – Hard Hat Diving. Den föreställer en modellbyggsats av en djuphavsdykare som förstorats till ”naturlig storlek”, alltså i skala 1:1. Genom denna lekfulla skalförskjutning skapar konstnären ett nytt objekt.

Mentalt kan hopfogningen av delarna göras efter vaneseendets manual, men de kan också konstrueras till något annat, som vi inte känner sedan tidigare.

Alla olika delarna av dykardräkten och dess ramverk är gjutna i brons och sedan gulmålade. Skulpturens enhetliga färgsättning, detaljrikedom och baksidans konkava former förstärker paradoxalt nog både det realistiska och surrealistiska uttrycket.

Verket kan kopplas till den marina verksamheten, men står samtidigt öppet för betraktarens egna tolkningar – av såväl helhet som dess delar.

Michael Johansson är född 1975 i Trollhättan. Han är bosatt och verksam i Malmö.

Info: www.statenskonstrad.se