29 september, 2011

Svenska fyrvaktares historia i ny databas

Svenska Fyrsällskapets nya webbtjänst innehåller information om alla personer som under århundradena har arbetat på svenska fyrplatser kommer att finnas sökbar. Under drygt tre år har Maria Elsby forskat kring Sveriges fyrpersonal och deras familjer. Mycket historiskt material har gått att finna i Sjöfartsverkets arkiv. Väst- och sydkustens fyrar är nu väldokumenterade, från Koster i norr till Utklippan i söder, och nu pågår insamling av information om ostkustens och Norrlands fyrar.

I samband med Svenska Fyrsällskapets 15-årsjubileum lanseras en ny webbtjänst med en sökbar databas innehållande Sveriges fyrpersonal genom tiderna. Den 5 oktober premiärvisas webbtjänsten för media och Maria Elsby berättar om vilken information man kan hitta i databasen samt arbetet med att bygga upp den. I den nya webbtjänsten kan man dels se hur enskilda fyrvaktares karriärer sett ut, dels få sammanställningar över personal som arbetat vid en viss fyr.

– Vi lägger nu en grund för fortsatt forskning om en yrkesgrupp som inte längre finns, säger Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg. Svenska Fyrsällskapet vill inte bara bevara fyrplatser och fyrar. Kunskapen om de människor som genom århundradena bemannat dessa ofta svårtillgängliga utposter är också viktig att dokumentera.

– Man kan se att fyrvaktaryrket ofta gick i arv och att det finns riktiga ”fyrsläkter” med åtskilliga generationer fyrvaktare, berättar Maria Elsby. Den förste fyrvaktaren vi så här långt dokumenterat är gamle fyrmästare H G Mohrström på Carlsten. Han var född 1742 och en av de första fyrmästarna på den fyr som i knappt 100 år satt högst upp på fästningen i Marstrand och som sedan ersattes av Pater Nosters fyr ute till havs.

– Svenska Fyrsällskapet har dokumenterat en viktig del av fyrväsendets och Sjöfartsverkets historia som vi inte själva skulle ha resurser att göra, säger Ove Eriksson, direktör affärsområden, Sjöfartsverket. Vi är tacksamma för det arbete som har gjorts. Fyrar och deras historia är en del av vårt lands kulturhistoria.

Här finns databasen: www.fyr.org

Foto: Sjöfartsverket.