30 september, 2011

Fyra regioner blir två för Kustbevakningen

Den 1 oktober 2011 inför Kustbevakningen en ny regional organisation för ledning av myndighetens operativa verksamhet. Den nya organisationen innebär att fyra regionala ledningar blir två. Kustbevakningens huvudkontor ligger kvar i Karskrona.

Kustbevakningens regionala organisation består, från och med den första oktober, av två regioner:

•region Nordost med regionledning i Stockholm och
•region Sydväst med regioneldning i Göteborg.

De två tidigare regionledningarna i Härnösand och Karlskrona har avvecklats. Istället finns till de nya regionledningarna var sitt samverkanskontor, med handläggare för regional samverkan, i Härnösand respektive i Karlskrona.

I avvaktan på att befattningarna vid samverkanskontoren blir tillsatta ombeds samverkande myndigheter och organisationer att tills vidare bibehålla nuvarande regionala kontakter tills besked lämnas om nya namn och kontaktuppgifter.

Kommentarer

Olof Malmlöf 23:16:50 2011-10-05

Förr blev man glad när man såg KBV. Efter att ha satt sig in i deras insatser och prioriteringar blir jag som skattebetalare och båtägare missnöjd. Låt Polisen sköta tillsyn och integrera KBV med försvaret!