7 oktober, 2011

Dags att ta upp båten – tänk på det här först!

Under september och oktober tar de flesta upp sina fritidsbåtar båten för säsongen. Oväntade händelser kan inträffa under både då man lyfter eller drar upp båten, under eventuell transport, samt på båtens uppställningsplats. Insplanet har sammanställt fakta och råd kring båtförsäkringen inför vinterförvaringen.

Antalet anmälda försäkringsskador på båtar har ökat markant under första halvåret i år (+39%), jämfört med samma period förra året.

– Det totala antalet anmälda båtskador hade en topp runt 2006 men har sedan sjunkit tillbaka något de senaste åren. Under 2010 blev det dock fler skador igen, och första halvåret i år (2011) är ökningen av antalet skador kraftig, även om vi ännu inte vet hur året som helhet faller ut, säger Lucas Lundin.

– En annan trend är samtidigt att varje enskild skada blivit dyrare att ersätta för försäkringsbolagen. Det kan dels bero på att brandskadorna ökat som andel av skadeorsaker, och de skadorna kostar ofta mycket att åtgärda och ersätta. Utombordsmotorerna blir också allt dyrare, när de stjäls blir det dyrare för försäkringsbolagen, säger Lucas Lundin.

De vanligaste båtskadorna
• Grundstötning är den vanligaste skadetypen för alla båttyper.
• Stöld av motorn är den dyraste skadan att ersätta för motorbåtar med utombordsmotor.
• Brandskador har ökat mycket senaste åren och utgör cirka 30 procent av antalet skador idag. Alltmer avancerade elsystem i dagens båtar bidrar till denna utveckling.
• Även sjunkning ökar. Många båtar från 1970- och 80-talet börjar få problem med täthet i skrov och genomföringar.

Allmänna aktsamhetskrav
• Båten skall vara uppställd på betryggande avstånd från vattendrag med hänsyn till svallvågor och extremt högvatten.
• Båten ska alltid vara ordentligt surrad och stöttad vid transport.
• Båten ska alltid vara ordentligt täckt, stöttad och surrad när den är uppställd på land.
• Kontrollera och underhåll båten, stöttningen, pallningen samt täckningsmaterialet regelbundet.
• Röj regelbundet snö som tynger täckmaterial och båt.

Råd och tips
• Kolla att den som eventuellt lyfter din båt har gällande ansvarsförsäkring.
• Landström ska vara avstängd när båten lämnas utan uppsikt.
• Fritidsbatterier/Bilbatterier (12V) ska inte utsättas för långvarig kyla, koppla ur och förvara i uppvärmt utrymme.
• Utombordsmotorer bör gå igenom en vinterförberedelse med bland annat urspolning och konservering. Eventuella lösa bensintankar bör tas in, liksom lösa textilier.
• Se till att det finns en brandsläckare ombord på båten hela året.
• Prata med din försäkringsrådgivare om just din båtförsäkring har några ytterligare, särskilda krav på vinterförvaringen.

Hur gäller försäkringen om…
• Något händer när jag tar upp/transporterar båten?
Båtförsäkringen ersätter skador under upptagning, av- och påriggning och transport på land. Ersättning ges även för den tid båten är upplagd på land om skadan orsakats av en yttre händelse.

• Båten brinner där den ligger uppställd (inomhusförvaring främst)?
Försäkringen ersätter bränder orsakade av öppen låga, blixtnedslag eller explosion (dock ej i motor och avgassystem), men inte bränder som uppstår på grund av kortslutning.

• Båten välter eller råkar ut för stormskador?
Försäkringen gäller om båten välter av till exempel storm, men bara under förutsättning att den varit ändamålsenligt uppallad och stöttad.

Då gäller båtförsäkringen inte
Båtförsäkringen gäller inte skador som orsakats av
• Snö på grund av snötryck.
• Frost, is, vatten, mögel eller djur, på grund av brister i täckpresenningar och liknande.
• Nedsmutsning, missfärgning eller repor.
• Läckage av batterisyra.
• Felaktig skötsel, hantering eller underhåll (till exempel bristande smörjning) när det gäller skador på enbart motor, backslag eller drev.
• Konstruktions- eller materialfel, de ska hanteras av produktgarantier och liknande.
• Normal åldersförslitning.

– När vi pratar om hur båtförsäkringen gäller menar vi villkor som återfinns i de flesta vanliga fritidsbåtförsäkringar på marknaden. Självklart ska man dock undersöka just sin egen båtförsäkring. I enstaka fall kan det finnas undantag eller särskilda krav, säger Lucas Lundin.

Källa diagram: Svensk Försäkring.

Bilderna:
Båtupptagning hos Sydmarin i Råå.

Lucas Lundin.