10 oktober, 2011

Historisk Dag på Sjöhistoriska Museet 19 november

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott i samarbete med Sjöhistoriska Museet inbjuder till Historiska Dagen på Sjöhistoriska Museet lördagen 19 november 2011 kl. 10 – ca 15.

KSSS, Kungl. Svenska Segelsällskapet, bildades 1830 och är Sveriges äldsta segelsällskap. På Historiska Dagen kommer vi att berätta om dess historia från början till våra dagar.

Författarna Erling Matz och Magnus Ullman har båda skrivit böcker om KSSS med anledning av 150 årsjubileet 1980 respektive 175 år 2005 och Robert Ekstrand på Sjöhistoriska Museet har fina videofilmer. De kommer alla tre att berätta och visa upp händelser och situationer från KSSS rika tillvaro.

Deltagaravgiften 160 kronor inkluderande lunch på museet erläggs kontant till HUs representant vid ankomsten till museet.

Förhandsanmälan nödvändig till Maivor Bergau tel 08-39 31 02, e-post bergau@glocalnet.net eller till Åsa Blomqvist-Jonsson på Sv Seglarförbundets kansli 08-459 09 93, e-post asa@ssf.se senast måndag 14 november 2011.

Arrangörer: Seglarförbundets Historiska Utskott och Sjöhistoriska Museet