10 oktober, 2011

Många miljösatsningar i Halland

Miljösatsningarna i de halländska fritidsbåtsanläggningarna tas i bruk på bred front. Först ut med att kunna använda sin med LOVA-bidrag finansierade spolplatta blev Finnasandens Båtförening i Onsala. Och fler står på tur runt Kungsbackafjorden; Kungsbacka Båtsällskap och Gårda Brygga räknar också med att bli färdiga till höstupptaget. Även i söder sker förbättringar – Halmstads Segelsällskap kan nu som enda hamn vid Nissan erbjuda kontrollerad skrovtvätt.

Att statliga LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsåtgärder) gör skillnad är det inga tvivel om. Sedan hamnföreningarna i länet fått kännedom om möjligheten att söka LOVA har ett intensivt planeringsarbete tagit vid utmed den långa kuststräckan.

Ett tydligt ekonomiskt incitament i kombination med kunskap om miljösituationen i Västerhavet och regelverken har gjort att elva anläggningar sökt LOVA-bidrag 2010, och nu är fler på väg att fylla i årets ansökan. Men fortfarande saknar många båtägare möjlighet att tvätta sina skrov på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt. Av länets fler än 12 000 båtplatser, har endast 2 400 tillgång till en godkänd spolplatta med efterföljande rening i sin hemmahamn. Hjälp finns dock att få även 2012, nya pengar är aviserade och möjligheten att söka är öppen fram till 30 november.

Finnasandens Båtförening, Kungsbacka
Klas Oskarsson, som är ordförande i föreningen och den som arbetat med projektet, är mycket nöjd med den gjorda investeringen.

– Du ser själv att allt fungerar väl och att den fem meter breda spolplattan effektivt samlar upp spolresterna, säger Oskarsson. För de åttio medlemmarna och andra som använder hamnen för upptag blir det nu obligatoriskt med skrovtvätt före borttransport av båtarna.

Båtfjordens Hamn i Varberg långt framme
Hamnen som fick mest i LOVA-bidrag har också kommit längst i sina satsningar på miljöförbättringar och service till kunderna.

– Vi har haft en fantastiskt bra säsong, säger Båtfjordens ordförande Kenneth Berntsson. En minst tjugoprocentig ökning och många väldigt nöjda gäster har blivit årets resultat av gjorda investeringar. Två tydliga målgrupper, gästbåtar och husbilar, vänder sig hamnen till. Båtfjorden hade som en av få anläggningar i länet redan tidigare godkänd spolplatta med rening.

– I sommar har vi utökat med en ny servicebyggnad, toaletter och duschar, brunn i marken för husbilarnas avlopp, utslagsvask för Porta Potti och inom kort har vi våra sugtömningsstationer i drift. Även sjömacken, där vi som enda mack i länet kan erbjuda Alkylatbensin via slang, har tagits emot bra, fortsätter Berndtsson.

Sugtömning i Kungsbackafjorden
Gottskärs hamn och Enens båtägares förening har som första anläggningar i Kungsbacka satsat på sugtömningsstationer.

Dessa är redan i drift och betjänar fritidsbåtar med fjorden som hemmahamn samt gästande båtar. En stor och tydlig skylt signaler budskapet från Gottskärs hamn till sjöfararna på väg in. En viktig detalj för att anläggningen skall komma till så stor användning som möjligt.

Region Halland informerar
Även den här hösten satsar Region Halland på att informera om och hjälpa fritidsbåtsföreningarna med LOVA-ansökningar.

Region Halland hjälper bland annat till på plats med råd och goda exempel från andra hamnar, informerar på styrelsemöten och bidrar med kontakter.

Kontakt: Lennart Benson, Utvecklare, Region Halland, 070-654 67 07 lennart.benson@telia.com

Gert Erlandsson, Samordnare miljö- och klimatfrågor, Region Halland, 035-17 98 22 gert.erlandsson@regionhalland.se

Foto: Region Halland.