12 oktober, 2011

Fritidsskepparen som E-bok för iPad

Boken Fritidsskepparen finns nu både i tryckt form och som E-bok för iPad. E-boken är en kopia av pappersboken, som kom ut i reviderad version i augusti 2011. NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning) har ändrat en del i kraven för främst Förarintyget. Kapitel 15, Kustskepparkursen, är helt nyskrivet eftersom man inte längre behöver kunna räkna ut en ströms kurs och fart för Kustskepparintyget.

Fritidsskepparen som E-bok för iPad är förlaget Norstedts första faktabok som ges ut i det formatet. Den säljs genom Bokus.se

Några av funktionerna i E-bok för iPad:
Blädderfunktion med fingret.
Förstora sida eller bild.
Läsa en sida eller ett uppslag.
Snabbfunktion med översikt av flera sidor.
Snabbfunktion med översikt av ett 20 tal sidor längst ned.
Klickbar innehållsförteckning.
Sökfunktion.
Bilder och text är kristallklara
Klicka direkt till vissa givna länkar
Klicka direkt till övningsuppgifter på webben, Fritidsskepparen.com

Till Fritidsskepparen finns även en webbplats med ny design sedan augusti i år. Det finns övningsfrågor till alla kapitel för Förarintyget för både sjökort 616, ostkusten och sjökort 931 västkusten. Många av frågorna har bilder från respektive sjökort.

Info: www.fritidsskepparen.com