17 oktober, 2011

Blekinge och Kaliningrad utreder färjelinje

Blekinge och Kaliningrad har tecknat en principöverenskommelse att utreda möjligheterna att öppna en färjelinje mellan regionerna. Avtalet mellan Region Blekinge och Kaliningrad tecknades under det pågående besöket från Kaliningrads länsregering i Blekinge.

Östersjön är ett viktigt område för svensk handel där över 100 miljoner människor bor. Det är också ett prioriterat område inom EU genom Östersjöstrategin samtidigt som Sverige har fem av sina 15 största länder för handel i området. Blekinge är kanske den region i Sverige som flitigast odlar egna kontakter med länderna kring Östersjön och har också tilldelats några av EU:s flaggskeppsprojekt för området.

Med sitt geografiska läge och sin utbyggda infrastruktur i form av hamnar (Karlshamn och Karlskrona) och Kallinge flygplats, ser Blekinge en stor möjlighet att bli ett centrum för svensk handel och utbyte med de södra Östersjöländerna när allt fler handelshinder undanröjs.

Avtalet runt en färja för godstransport är en del i den vision som Blekinge arbetar med.

– Jag är mycket glad att vi nu är överens om att börja utreda möjligheterna för en färjelinje mellan Blekinge och Kaliningrad. Vi och Kaliningrad har olika uppgifter och samarbetar i processen, säger Lennarth Förberg, vice ordförande i Region Blekinge.

Överenskommelsen innebär att Region Blekinge ska utreda möjligheterna för färjetrafik mellan de båda regionerna. Kaliningrad utreder hur gods kan transporteras vidare från Kaliningrad in i södra Ryssland och till Indien och Kina.