18 oktober, 2011

Två nya svenska rekordfiskar

Under augusti och september har Sportfiskarna fått ta emot många spännande anmälningar till Storfiskregistret. De kanske mest anmärkningsvärda är de två fiskar som nu utsetts till svenska rekord. En ruda, som är en typisk inhemsk fisk och en spännande nykomling − en bonito, eller ryggstrimmig pelamid.

Bonito – rekordet slaget efter ett år
Förra året dök en ny art upp i Kattegatt. Många sportfiskare gav sig ut på havet för att försöka fånga en spännande snabbsimmare – nämligen den ryggstrimmiga pelamiden, eller i dagligt tal: bonito (Sarda sarda). Nu är rekordet slaget.

− Den största boniton som fångades 2010 vägde drygt 2,1 kilo, men många trodde nog att det rekordet skulle kunna slås relativt fort om fiskarna återvände till svenska farvatten, berättar Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare.

Den 25 september var Lars-Erik Brattström från Stockholm, tillsammans med sin svärfar, på Västkusten, vid Bua och trollingfiskade med en vobbler, en Bomber 15A. I sikte hade de just bonito.

Efter 40 minuters fiske får Lars-Erik på en riktigt stark fisk. Och visst är det en bonito. En stor sådan, dessutom. Vägd på krönt våg visar sig den 63 centimeter långa fisken väga 2,602 kilo. Fisken godkändes som nytt svenskt rekord av Sportfiskarna, som skickar ett stort grattis till fångstmannen och nye svenske rekordhållaren Lars-Erik Brattström.

Om Boniton
Boniton/den ryggstrimmiga pelamiden (Sarda sarda) är en tonfiskliknande stimfisk som lever pelagiskt och jagar småfisk och bläckfisk. Förekommer oftast längre söderut, Medelhavet och längs Atlantkusten till exempel.

Ruda – äntligen ett rekord
Rudan(Carassius carassius) är en mycket populär fisk bland metare, men också en mycket klurig fisk att utmana. Tidigare i år strök Sportfiskarna det nuvarande rekordet på ruda eftersom tester visat att fisken var en hybrid mellan ruda och silverruda (Carassius gibelio). Rekordet har varit vakant ända tills nu.

Den 12 augusti metade Kristoffer Pettersson, från Vikingstad, i Stockholmssjön Snuggan. Som bete under det känsliga flötet hade han majs – ett vanligt bete för rudafiskare. En gigantisk ruda nappar och kan så småningom håvas. Innan den magnifika fisken släpps tillbaka vägs den till 2 745 gram, och mäts till 48 centimeter.

− Det forskarteam på Södertörn högskola, som tidigare testat det gamla rekordet analyserade fisken, som visade sig vara ruda och inget annat, meddelar storfiskregistrerare Nicka Hellenberg.

Sportfiskarna utsåg därmed fisken till nytt svenskt rekord och gratulerar Kristoffer Pettersson till en mycket fin fångst.

Om rudan
Rudan (Carassius carassius) är en karpfisk som är släkt med guldfisk. Rudor är mycket tåliga fiskar som klarar sig utmärkt i syrefattiga miljöer. De har också förmågan att växa på höjden i vatten där rovfiskar lever. På så sätt blir rudan ett svårare byte. Rudan förekommer i många sjöar och vattendrag i nästan hela landet och finns också i Östersjöns vikar.