28 oktober, 2011

Mer info om sammanslagningen

Nu finns det en bra sajt med mer information inför den eventuella sammanslagningen mellan Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet. Flera arbetsgrupper har jobbat fram ett dokument, som nu ska behandlas i de respektive organisationerna.

För SBU:s del är det närmaste tillfället att diskutera samgåendet Unionsrådet, som hålls i Stockholm 20 november med delegater från båtförbunden runt hela landet.

För dig som vill ta del av informationen rekommenderar vi SBU:s hemsida.

Info: http://www.batunionen.com/Default.aspx?ID=114&ParentID=1