8 november, 2011

Lägerhandbok för alla som gillar lägerliv

Lägerhandboken är ett nytt stöd för alla som planerar läger för barn och ungdomar, i båtklubbar eller andra föreningar. När man planerar ett läger är det en hel del att tänka på innan man åker iväg. Den här boken tar upp det ur olika aspekter och visar på hur man kan få mer inspiration.

Lägerhandboken är gjord för alla som anordnar, planerar, jobbar på någon form av lägerverksamhet. Det kan vara inom skola eller förening, scouterna eller annan gruppverksamhet.

Boken är indelad i fyra inspiration och tips kapitel: Planering & Förvaring, Recept & Baka (bl.a. anpassade lägerrecept för en hel vecka), Aktivitet & Fysik och Avslappning & Massage.

Bland det som avhandlas märks:

Vad ska vi äta? Finns det någon som har allergi?

Är någon vegetarian? Hur handlar man miljövänligt?

Vad ska vi göra? Och vad får allt kosta?

Boken är skriven av Martina Svensson på Hushållningssällskapet Väst med Allmänna Arvsfonden som huvudfinansiär.

Info: www.lagerliv.nu