29 november, 2012

Hut går hem.

Att Thure Andersen skulle frikännas var den verkliga lågoddsaren. Det borde både sjöpolis och åklagare ha insett. Men icke. Jakten, den föraktliga ”pinnjakten” som polisen i det här landet (troligen annorstädes också) bedriver och som går ut på att med väldiga statistiksiffror visa hur duktig man är och därför behöver mera pengar rullar på. Jag menar att här ligger rättssäkerheten stundtals illa till.

Det tog inte tingsrätten i Uddevalla lång stund att frikänna Thure. Vad som borde ha fått rätten och åklagaren att istället verkligen höja på ögonbrynen var sjöpolisens agerande.
Jag tvekar faktiskt att ta ordet i min mun men det finns där: provokation.
Sjöpolisen ser – på 10 meters avstånd – att det är kvinnan som kör. OK, då beordras hon att lägga till vid polisbåten istället för att – som brukligt är – polisbåten bordar det fartyg de vill undersöka.
Inte nog med detta; polisen tar fram en kamera och filmar den redan nervösa – vem skulle inte bli det i den situationen – kvinnan.
Polisen kan inte höra vad mannen säger till sin hustru utan antar (!) att han ger ”order av väsentlig betydelse…” till henne.
Rätten underkände förstås detta på stubinen. Den dömer inte folk på gissningar.
Efter artikeln i Båtliv 5-12 om det här fallet fick jag en rad E-mail från våra läsare om den saken.
Ett E-mail ruskade om. Det var från en pensionerad polisman, han skämdes å sina kollegors vägnar.
”Pinnjakten måste stoppas”, skrev han.
Nu är rättssaken mot Thure Andersen över. Han frikändes – med all rätt – av en enig domstol.
Men fallet har ändå väckt en rad frågor.
Är sjöfyllerilagen verkligen rättssäkert utformad?
Vem är egentligen befälhavare ombord?
Kolliderar inte denna lag med sjölagarna?
Hur som helst, det är en tröst för ett tigerhjärta att våra domstolar har råg i ryggen och sätter ned foten.
Även om polis och åklagare kostade oss skattebetalare 52 000 onödiga kronor den här gången.
Det blir som man säger:
Hut går hem.

Kommentarer

NIsse 21:02:09 2012-11-29

Vad skulle inte vara rättssäkert? Som jag ser det så har rättsapparaten fungerat precis som avsett.
(Och jag kan inte annat än att förundras över att denna fråga är den viktigaste under 2012, av döma av dina krönikor.)

Peter Eriksson 10:26:19 2012-11-30

Lasse Bengtsson tänker som vanligt inte speciellt långt då han skriver om sitt favoritämne. Han ondgör sig på att polis och åklagare har orsakat skattebetalarna en utgift på 52.000 kr. Hur skulle det se ut om polis och åklagare först var tvungna att ta ställning till om deras utredning , vid en eventuell friande dom, skulle åsamka skattebetalarna en utgift? Snacka om rättsosäkert.
Sen kan man undra hur tingsrätten har kunnat gå med på så hög ersättning. 52 tusen låter helt orimligt för ett så här enkelt mål. Man ska veta att advokater går efter en särskild taxa och att ett sånt här mål beräknas ta några timmar högst vilket betyder 3-4 tusen till advokaten. Förlorad arbetsinkomst betalas ut med max motsvarande sjukersättningsnivå (ca 800kr). Skulle vara intressant att läsa domen.

Lasse Bengtsson 19:56:39 2012-11-30

Nisse och Peter; ni missar förstås båda poängen, det handlar om att polis och kustbevakare redan från början måste kunne avgöra om ett en misstanke är befogad eller inte. Poliser har den rätten och de bör enligt min mening faktiskt använda sig av den. Jag ondgör mig inte över de 52 ooo krornorna, jag beklagar dem – vilken är en viss skillnad.
Slutligen till Nisse, är det rättsäkert att dra oskyldiga inför domstol i tid och otid?
F ö börjar nu kritiken mot den sk pinnjakten växa även inom poliskåren. Deras egna forskare slår lar,,,

Peter Eriksson 21:25:01 2012-11-30

Nix, Lasse. Polis har en skyldighet att uppta en anmälan " när de får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal". Polis och kustbevakare har inte samma utbildning som en domare har. Det är en mycket väsentlig skillnad. För att bli domare måste man läsa juridik (4-5 år) och sedan få tingsmeditering några år. Sedan är det regeringen som utser vilka som ska bli domare i Sverige. Det säger sig självt att en polis som har 2,5 års utbildning ,inte har, eller ens förväntas kunna, se hur utfallet i en rättegång ska bli då han rapporterar någon för sjöfylleri.
Om polis och kustbevakare dessutom ska ta ställning till vilka eventuella kostnader som kan komma att utfalla vid en rättegång, ja då kommer vi inte ha många uppklarade brott här i landet.
Till sist Lasse, ALLA är oskyldiga till motsatsen är bevisad. DET är rättssäkert.

Lasse Bengtsson 23:20:02 2012-11-30

Peter; visst du har naturligtvis rätt i sådana fall ddär det är uppenbart aatt ett brott begåtts.
Men i fallet med sjöpolisens tillslag i Bohuslän och som jag refererar till måste det snabbt ha varit klart för olismännen att något sjöfylletri inte var för handen.polisen kunde inte höra vad mannen sa till sin hustru…
Att polisen skall ya ställning till rättegångskostnader har jag inte påstått.
Vad jag reagerar mot är den uppenbara "pinnjakt" dessa polismän bedrev .
det är där rättsosäkerheten skymtar. Ingripandet luktar faktiskt trakesseri.
Förresten. ta och läs gårdagens Dagens Nyheter och den artikel om polisens tveklsamma metoder som redovisas där.

Peter Eriksson 07:48:01 2012-12-01

Tack Lasse. Jag ska läsa artikeln. Håller med dig om att "pinnjakt" är fel.

Nisse 09:26:25 2012-12-01

Lasse: Jag ser ett fall där polisen varit osäker på tillämpningen av en ny lag, och därför bett åklagare och domstol prova den. Så länge du bara kan peka på ett enda fall så är det knappast något större tecken på "pinnjakt", eller att dra "oskyldiga inför domstol i tid och otid".

Lasse Bengtsson 11:53:45 2012-12-01

Nisse; att använda allmänheten som "försökskaniner" för tveksamma lagparagrafer måste vara fel. Jag ger dig samma rekommendation som Peter fick; läs Hanna Kjöllers signerade artikel i Dagens Nyheter av den 29 november; "Polisen:_vill inget se – vill inget höra"
Du hittar artikeln på DN:s hemsida .
Att pinnjakt förekommer har jag fått bekräftat från höga polisbefäl.

Nisse 12:09:22 2012-12-01

Att svensk polis inte fungerar bra är illa, och de omständigheter som Hane Kjöller skriver om är anmärkningsvärda och besvärande.

Men jag kan inte se hur det direkt relaterar till den nya lagen om nykterhet till sjöss. Eller till det fall som du skriver om ovan. För det fallet är en enstaka händelse, vilken jag ser som ett prov på vad den nya lagen innebär i syfte att få fram ett prejudikat, om det skulle vara nödvändigt.

För det är inte polisen som stiftar lagarna, deras uppgift är att beivra dem. Och vidare så ser jag inte heller vad som skulle vara tveksamt i den nya lagen. Menar du dess formulering, eller det att det nu alls finns en fastställd övre gräns för promillehalt för att få lov att framföra en båt?

Lasse Bengtsson 13:09:29 2012-12-01

Nisse; mitt sista inlägg: varje gång polis eller kustbevakare agerar på det sätt som sjöpolisen gjorde i Bohuslän kommer vi ta upp det till kritisk granskning i Båtliv.
Det är vår uppgift och den tänker vi inte svika.

Nisse 14:21:43 2012-12-01

Lasse: Stort tack för dina svar, alltid trevligt med krönikörer som tar sig tid att utveckla sina resonemang i kommentarerna.

Men tråkigt att du lämnar diskussionen här, för jag hade gärna velat få reda på vad det är du tycker är tveksamt med den nya lagen. Är det hur den är utformad, eller att den över huvud taget finns? Och då även velat få reda på hur du tycker att lagstiftningen borde se ut. Speciellt eftersom detta är en av de viktigaste frågorna, om inte den viktigaste, för båtlivet under 2012 av döma av dina krönikor.

Ola Ljungberg 19:47:11 2012-12-03

Till Nisse. Du kan få mycket svar osv ur båtfolkets.se vitbok.
Om pinnjakt och mycket mer på alltom02promillepasjon.se.
Lagen är kontraproduktiv. Låt oss alla verka för den flerfaldigt utlovade översynen.
Hälsar Ola

Nisse 11:58:47 2012-12-04

Ola: Som sagt, jag är nyfiken på vad Lasse tycker, jag visste inte om att han hade skrivit vitboken du länkar till. Är det så?

Och på vilket sätt är lagen kontraproduktiv, har folk blivit fullare på sjön? Eller har antalet olyckor gått upp?

Rainer Quilitzsch 02:38:25 2012-12-18

Jag förstår inte, varför ni alltid grälar emot sjöfyllerilagen. Är alla i båtklubbar alkisar? Jag var mycket chockerad när vi åkte en kanalfärd med båtklubben och nästan alla hade en ölburk i händerna under färden. Jag tycker att man får ”blåsa” vid alla slussar!
Att köra bil, båt eller någonting annat och alkohol passar inte ihop.
Artikeln i Båtliv Nr.5 är mycket dåligt. Måste man dricka 4 starköl när man fiskar? Man kan tro att mannen är alkoholberoende. Jag tycker också att det är grovt ansvarslös att överlämna ratten till en familjemedlem med mindre erfarenhet och dricka sig full under tiden.
Med vänliga hälsningar
Rainer

Göran Gabrielsson 11:24:23 2013-01-10

NU krävs en utvärdering!…-Hur vorde det om man INNAN lagens införande hade visat på fakta som styrker ett så absurt ingrepp som 0,2 på sjön faktiskt innebär för båt & skärgårdsfolket. 0,2 på sjön har ju skapat ett fullständigt idiotiskt knäckande livspussel i skärgården. På land kan 0,2 på sjön livsföringsmässsigt översättas till: – ATT alla ALLTID MÅSTE ta bilen så fort dom ska lämna tomten/huset (t ex sticka över till grannar – kanske bara några hundra meter…) Det är den sits – symboliskt – som båt/skärgårdsfolket nu försats i av våra politiker. INGEN FAKTA visar hittills på att lagskärpningen behövs. –Att 0,2 på sjön skulle motsvara 0,2 på land är absurt, BÅDE säkerhetsmässigt och livspraktisk.! OCH vem köper en ny båt bara för att tillfredställa ett lagförslag? -En stor snipa är dyr. En liten båt är osäker. 0,2-regeln är faktiskt vansinnig, -ja ren skandal. Se www.båtfolket.se !

Göran Gabrielsson 23:13:53 2013-01-10

Kopiera länken och förbluffas över falskheten med 0,2 promille på sjön. -Johan Pehrson(FP) motiverar sakskälen bakom lagen..: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qhuBKgQQoxk

Nisse 13:44:28 2013-01-14

Göran G.: Din liknelse är felaktig, eftersom lagen inte gäller alla båtar, utan bara större och snabbare.

Ola Ljungberg 01:40:03 2013-09-19

det är bara att konstatera att den världsunika lagen är starkt kritiserad från alla håll inom båtlivet. SBU, SWEBOAT, SXK Sjörättsuniversitet, Hamnen.se Erling Mats osv. med rätta.
Lagar ska stiftas på sakliga grunder. Inte ta våra knappa resurser i anspråk på moral-lagar för att kamma högljudda särintressen medhårs.

Sjöfyllerist? 17:01:02 2013-11-15

Snart får man inte gå på sin egen brygga som sjöpolisen tolkar lagen.Hur kan man likna båt med bil.Har dom alldrigt varit på sjön

Seglaren 19:00:01 2013-11-19

Har inte inte domen i ovanstående artikel bevisat raka motsatsen? Thure friades ju.