21 februari, 2013

Mädchen für alles

Det finns ett gammalt uttryck som ofta användes ombord; ”Mädchen für alles” Så kallade besättningen den sjöman ombord som alltid fick de värsta och de skitigaste jobben och som alla morrade åt. Ett annat uttryck, mera brutalt var ”alle mans jävel”.

På något sätt dyker de här begreppen upp i huvudet på mig då jag läser diverse statliga utredningar – en kan ni se referad här intill.
Kustbevakningen ska numera bestyra allt på haven, slåss när det blir krig, jaga smugglare, sjöfyllerister, bevaka och kontrollera fisket, kolla in- och utresande, kolla lanternor och fartdårar, samordna all sjöinformation med andra myndigheter, bevaka och sanera i havsmiljön, jaga miljöbovar, jaga internationella bovar och ge bidrag till EU:s samlade sjöinformation.
Kustbevakningen ska också hålla koll på fartygsregistreringar, kontrollera militära skyddsområden och tillträde för utländska statsfartyg, kontrollera sjösäkerhet och transporter av farligt gods…
Javisst ja, jag höll på att glömma, deltaga i sjöräddningsarbetet under Sjöfartsverkets huvudmannaskap.
Även i den statliga utredningen avfärdas detta senare uppdrag med en enda mening…
Att Sjöräddningssällskapet protesterar hårt mot en ”ny” huvudman är lättförståeligt. Tänk efter själv:
Larmet går om en båt eller fartyg i sjönöd.
Vem tror ni Kustbevakningen larmar ut i första hand?
Just det, de egna styrkorna.
Efter ett tag tröttnar de många, många bidragsgivarna till Sjöräddningssällskapet – Sällskapet kommer ju alltid i andra hand…
Låt oss innerligt hoppas att detta inte blir verklighet
Slutligen, Sjöfartsverket finansierar sin räddningsverksamhet smart, antalet skattekronor är få i förhållande till verksamheten.
Det är inte säkert Kustbevakningen klarar den skivan. Särskilt inte med dyrbara och tunga militära helikoptrar.
Att vara ”alle mans jävel” kostar på… och skattekronorna de rullar.