11 juli, 2013

Dela Båt startar ny båtpool på Dalarö

Dela Båt har nu startat sin första båtpool på Dalarö. Dela Båt är ett nytt koncept för att ge fler mäniskor tillgång till fritidsbåt. Dela Båt erbjuder båtpooler där flera personer eller familjer delar på en båt och bokar via ett enkelt internetbaserat system.

På delabat.se hittar du mer information om bolaget och konceptet.

Den nya poolbåten på Dalarö är en Ryds F528 Duo. Det är en modern dagstursbåt. Den har gott om utrymmen, hög säkerhet och är framförallt bekväm att både köra och åka med i. Ryds F528 har fått mycket uppmärksamhet för nytänkande vad gäller såväl design, funktion och miljövänlig tillverkningstekning.

En båtpool fungerar så att ett antal personer/familjer delar på en båt. Dela Båt har sedan ett enkelt bokningssystem där man själv går in och bokar de tider då man önskar använda båten. I alla båtpooler ingår också försäkring, utrustning, service samt sommar- och vinterplatser. Det innebär dels att det inte är något eget arbete och dels att det inte dyker upp några extrakostnader.

Dela Båt skall vara enkelt och smidigt för båtpoolsmedlemmarna:
• Ingen kapitalinsats
• Inget arbete
• Planerbara kostnader
• Enkelt att boka
• Alltid nära till hjälp med det mesta

– Baserat på ett antal större marknadsundersökningar vet vi att det är 2,500,000 människor som vill ut i våra skärgårdar och många av dem som vill in i båtlivet. De vanligaste hindren är egen tid, kostnad och svårigheten att veta hur man skall gå tillväga. Vi hoppas att Dela Båt kan bidra till att fler kommer ut på sjön, säger Ulf Jarlerud som är en av grundarna till Dela Båt och ordförande i branschorganisationen Sweboat.

För att kunna ge kunderna så bra service som möjligt så arbetar Dela Båt alltid genom lokala partners som ansvarar för respektive båtpool. Partners är väletablerade marinföretag som har resurserna att hantera en båtpool på ett professionellt sätt. Det finns redan fler än tio anläggningar som erbjuder båtpooler via

Dela Båt. Dessa är väl spridda över landet, men det finns fortfarande plats för fler då båtpooler är en lokal verksamhet.

– Vi är mycket positiva till att så många kolleger vill vara med och utveckla båtlivet och hitta nya lösningar för kunderna. Vi trodde aldrig att vi skulle kunna erbjuda så många båtpooler bara ett par veckor efter att vi startat, säger Björn Sandhaag som är en av grundarna till Dela Båt och VD i Marindepågruppen.

Bilden: Marindepån Dalarö.

Info: http://www.delabat.se/