12 juli, 2013

Föräldrars tidsbrist hot mot simkunnigheten

Var tredje småbarnsförälder har inte besökt ett badhus eller badstrand med sitt barn det senaste året. Den vanligaste anledningen är att man inte har tid. I ett samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet och Trygg-Hansa har ett flytprogram tagits fram för att få drunkningsolyckorna bland småbarn att minska.

Drunkning är en av de vanligaste dödsolyckorna bland barn i åldern 1-6 år. När Trygg-Hansa frågade 1 014 föräldrar till barn mellan 0-5 år visar det sig att hela 34 procent inte har besökt ett badhus med sitt barn det senaste året.Och 31 procent har inte tagit med barnen till en badstrand. Det vanligaste skälet är tidsbrist, uppger föräldrarna.

För ett barn som kan flyta minskar risken att drunkna avsevärt. För att öka vattensäkerheten har därför Svenska Livräddningssällskapet i samarbete med Trygg-Hansa tagit fram flytprogrammet Babybojen, som går att utföra i hemmiljö, i såväl badkar som badbalja.

– Vi är medvetna om att många småbarnsföräldrar inte har tid eller råd att ta med sina barn till badplatsen eller sätta dem i simskola. Som en avlastning för småbarnsföräldrarna har vi tagit fram ett program som ska göra det lättare att lära sina barn flyta hemma, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

I skolans läroplan för årskurs sex står att alla barn ska kunna simma. Men 70 procent av drunkningsolyckorna sker innan barnen har hunnit bli så gamla.

– Varje år drunknar cirka tiobarn, det är en siffra som borde vara noll. Ett steg för att få ned den siffran är att lära föräldrar om vattensäkerhet och vikten av att alltid ha tillsy över sitt barn när du är nära vatten, säger Mona Lisa Wernesten utbildningsansvarig på Svenska Livräddningssällskapet

Flytprogrammet kan laddas ned via www.trygghansa.se/babybojen