15 juli, 2013

Stor satsning på utvecklingsprojekt för sjöfarten

Sjöfartsverket fortsätter sitt arbete med att ta sjöfarten in i framtiden. Ett arbete som EU har beslutat sig för att stödja genom stora satsningar på viktiga utvecklingsprojekt.

EU prioriterar nu arbetet för en säker och hållbar sjöfart. Sjöfartsverket som leder flera stora utvecklingsprojekt med internationella partners har beviljats all den finansiering som myndigheten har sökt från EU-kommissionens transeuropeiska transportnätverk TEN-T.

-Vi på Sjöfartsverket fortsätter att utveckla vårt arbete med innovationer, ny teknik och säker sjöfart samtidigt som vi bidrar till att möta sjöfartens behov på både kort och lång sikt, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl.

Sjöfartsverket har tilldelats cirka 30 miljoner till projektet WINMOS var huvudsyfte är att säkerställa en effektiv vintersjöfart på Östersjön och 25 miljoner till MONALISA 2.0 som går ut på att utveckla ett nytt ruttplaneringssystem för sjöfarten. Dessutom kommer myndigheten att få ta del av upp till 1,9 miljoner euro för att utveckla framtidens fartygsrapporteringsportal inom ramen för samarbetsprojektet AnNa och cirka 3,7 miljoner euro för en utredning avseende muddring och ombyggnad i Luleå Hamn.

– Det här är positiva nyheter för svensk sjöfart. Vi på Sjöfartsverket vill tillsammans med sjöfartsnäringen ta ansvar för framtidens sjöfart och det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Peter Fyrby, rederidirektör och chef för forsknings- och innovationsavdelningen på Sjöfartsverket.