22 juli, 2013

Luleå hamn vill fördubbla godskapaciteten – finansiering från TEN-T

Luleå hamn vill fördubbla godskapaciteten, till 20 miljoner ton. En ökning som skulle göra hamnen till en av Sveriges tre största och säkerställa en hög exportkapacitet av järnmalm från Sverige. Sjöfartsverket, Trafikverket och Luleå hamn har nu beviljats finansiering från EU-kommissionens transeuropeiska transportnätverk TEN-T för en förstudie.

Sjöfartsverket, Luleå hamn och Trafikverket arbetar med ett projekt för att öka och förbättra kapaciteten i Luleå hamn. Det finns stora framtidsplaner för Luleå hamn. Målet är en fördubbling av godskapaciteten till 20 miljoner ton år 2020, men för att det ska kunna bli möjligt så måste farleden in till hamnen fördjupas genom muddring.

– Det här är ett viktigt projekt för Luleå hamn, industrin och sjöfarten i stort, därför känns det bra att vi säkrat finansieringen för att komma igång, säger Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.

Projektets förstudie som leds av Sjöfartsverket har tilldelats cirka 3.7 miljoner euro i stöd eller motsvarande 50 procent av de totala stödberättigade projektkostnaderna på cirka 7,6 miljoner euro. Förstudien omfattar alla nödvändiga undersökningar såsom tekniska, miljömässiga, risk-och kostnads-nyttoanalys samt byggtillstånd vilka sammantaget krävs för att genomföra projektet.

– En expansion betyder väldigt mycket för Luleå som stad men är ännu viktigare sett ur ett regionalt eller nationellt perspektiv. Det är helt avgörande för nyetableringar i malmfälten, säger Roger Danell, hamnchef för Luleå hamn.

Planen är att förstudien ska ligga till grund för en muddring som ska göra det möjligt att ta in fartyg med ett djupgående på 15 meter. Det handlar om stora muddervolymer och mycket pengar, cirka 1,6 miljarder. Orsaken till hamnens expansionsplaner är framförallt att gruvbolaget LKAB aviserat om en ökad utskeppning av järnmalm från Luleå. Idag handlar det om cirka sex miljoner ton järnmalm, men när de nya gruvorna kring Svappavaara kommit igång räknar LKAB med att skeppa ut cirka tio miljoner ton.

– Vi vill förbättra kapaciteten i Luleå Hamn för att bidra till att säkerställa en hög exportkapacitet av järnmalm från Sverige, säger Anders Lundström på Trafikverket.