31 juli, 2013

Nya regler för dragkrok i höst

Transportstyrelsen lättar på reglerna för registreringsbesiktning av dragkrok. 1 september träder de nya reglerna i kraft som ska göra det enklare för fordonsägare, polis och besiktningsföretag.

I dag ställs det krav på att man registreringsbesiktar sitt fordon när man gjort en förändring på det, till exempel satt i en starkare motor eller byggt om sin skåpbil – eller om man monterat eller demonterat en dragkrok på sin bil.

De nya reglerna innebär att en typgodkänd personbil eller lätt lastbil, som får en typgodkänd kopplingsanordning eftermonterad, inte längre behöver genomgå en registreringsbesiktning. Syftet med förändringen är att förenkla för fordonsägare som monterar en kopplingsanordning på sitt fordon. Regleringen ska också bli tydligare för de organ som kontrollerar fordon, det vill säga besiktningsföretag och polis.

Polisen kommer att slippa svårbedömda situationer vid en kontroll och besiktningsföretagen behöver inte utföra besvärliga registreringsbesiktningar på nya bilar där redan monterade draganordningar sitter dolda. Ytterligare en fördel är att den enskilde fordonsägaren slipper kostnader för registreringsbesiktning. Transportstyrelsen bedömer att förändringen inte påverkar trafiksäkerheten samt att det innebär lägre kostnader för alla berörda.

Omfattar personbilar och lätta lastbilar

De nya reglerna gäller för en EU-typgodkänd personbil klass I, när man monterar en typgodkänd kopplingsanordning som är avsedd för fordonet, under förutsättning att uppgifter om maximal släpvagnsvikt finns i vägtrafikregistret (VTR).

Förändringen gäller även för en lätt lastbil, alltså en lastbil som har en högsta tillåtna totalvikt om maximalt 3500 kg. Samma sak här, undantaget gäller för en EU-typgodkänd lastbil och kopplingsanordningen som monteras ska vara typgodkänd och avsedd för fordonet och uppgift om maximal släpvagnsvikt ska finnas i VTR. För lastbilarna finns det dock vissa undantag. Om draget monterats i eller på en bakgavellyft eller ett särskilt eftermonterat bakre underkörningsskydd så ska fordonet registreringsbesiktas.

Gäller inte husbilar

De nya reglerna gäller inte för personbil klass II, dvs husbilar. Dessa fordon har ofta en mera komplex konstruktion där man måste montera dragramar eller liknande och därför har Transportstyrelsen bedömt att dessa ska registreringsbesiktas när en kula monterats.

I samband med demontering behöver man inte registreringsbesikta fordonet under förutsättning att uppgifterna om draganordning inte finns i VTR. Finns det uppgifter noterade i VTR om kula eller demonterbar kula och man har plockat bort kulan så ska fordonet registreringsbesiktas.