6 augusti, 2013

Årets Internationella Fyrhelg/dag 17-18 augusti

Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2002 och firas sedan dess varje år den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje hela helgen i augusti.

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Många större f.d. bemannade fyrars framtid är på sikt osäker då alla troligtvis inte kommer att kunna bevaras. Med största sannolikhet kommer inte heller några fler bemannade fyrplatser att uppföras. Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv.

Förra året hölls 74 fyrplatser i Sverige öppna vilka besöktes av tillsammans fler än 11.200 personer. Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och normalt har vi fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans!

Förutom möjligheten att besöka alla öppna fyrar pågår det även olika kringaktiviteter på flera fyrplatser. På vissa fyrplatser kan man köpa något att äta och dricka men annars rekommenderar vi att man tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av ovan nämnda fyrar är belägna på öar. Kontrollera om det ordnas sjötransport, vad det kostar i så fall och hur du bokar båtresan. Vädret kan också orsaka att vissa platser inte kan besökas.

Under samma augustihelg arrangerar även världens radioamatörer sin årliga fyrradioweekend. De bemannar ett flertal fyrplatser (år 2012 bemannades 471 fyrplatser varav 22 i Sverige) runt världen med radioamatörer som talar med varandra via kortvågsradio. Läs mer om radioamatörernas fyrweekend på hemsidan: http://www.illw.net

Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under helgen 17-18 augusti besöker någon eller några av nedanstående 70-tal fyrar. Vi har listat deltagande fyrar med början längst upp i norr från finska gränsen sedan runt vår kust upp till gränsen mot Norge och avslutar med några fyrar i Vänern och Vättern. Fyrarna är normalt öppna mellan 12 – 16 men viss lokal variation av öppettider kan förekomma och i så fall har vi skrivit detta efter fyrnamnet. Flera fyrar är öppna både på lördag och söndag och i så fall står det (L+S) efter fyrnamnet. Det finns även ett par fyrar som är öppna en annan dag istället för 17-18 augusti och ett par håller på att repareras så att man inte kan öppna fyren. Detta är i så fall angivet på respektive fyr

Mer information om de olika fyrplatserna och hur man kommer dit finns på Svenska Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org Klicka på knappen FYRAR i vänster kolumn.

Klicka därefter på översta raden ”Svensk Fyrkarta av Leif Elsby” (www.fyr.org/SvFyrkartaLE.htm)
Klicka sedan vidare på kartan på namnet på de olika fyrarna.