6 augusti, 2013

Ola Skinnarmos jakt på Vega har startat

Med utgångspunkt från Upernavik har Ola Skinnarmo nu påbörjat letandet efter Adolf Erik Nordenskiöld svenska polarhistoriska stolthet Vega som sjönk 1903 någonstans i Melvillebukten utanför Grönland.

Utanför Upernavik, Grönland, den 6 augusti 2013 – Efter en och en halv månad och 3000 sjömil ankom Ola Skinnarmos Vega Greenland expedition i förra veckan Upernavik, den sista civiliserade utposten på Grönlands västkust. Med utgångspunkt härifrån har man nu påbörjat sökandet efter Adolf Erik Nordenskiöld svenska polarhistoriska stolthet Vega med avancerad teknisk utrustning (AUV, sideskanner mm) som expeditionens förlängda arm under ytan.

– Positionen som Vegas kapten hävdas uppgett i sjörättsförhöret när de kom hem var N 74°23 – W 58°45. Det är vad vi utgått ifrån. Nu skannar vi av sjömil efter sjömil av havsbotten runt om och analyserar informationen. Jag har skidat till både Syd- och Nordpolen och seglat genom Nordostpassagen, men det här är min mest utmanande expedition hittills. Botten är rejält kuperad så med lite fantasi kan man se båtar överallt, säger Ola Skinnarmo

Under den närmaste veckan försöker man hitta spår av Vega med utrustningen på båten. Därefter används en undervattenrobot för att djupare analysera de mest intressanta spåren. Förhoppningen är att man finner Vega inom två veckor.

– Med ombord har vi forskarna Martin Jakobsson och Larry Mayer som under resan samlat data om shelf-isar utmed Grönlands kust. Även om vi nu inte hittar Vega så är de redan nöjda med den insamlade datan vilket gör expeditionen framgångsrik. Men det innebär inte att jag är nöjd, fortsätter Ola.

Sökandet går att följa på http://www.skinnarmo.com/mina-aventyr/expedition-vega-2013/.

Adolf Erik Nordenskiöld blev 1879 den förste någonsin att segla från Atlanten i väst till Berings hav i öst genom Nordostpassagen. Hans fartyg Vega var en bidragande orsak till succén. Det var också i Vegas spår genom Nordostpassagen som Olas senaste expedition gick 2009.

Info: www.skinnarmo.com för mer information.

Bilderna:
Martin Jakobsson och Ola Skinnarmo. Foto: Glenn Mattsing.

Analyserande av havsbottnen för att finna spår av Vega.

Test av sökningsutrustningen i Upernavik. Foto: Glenn Mattsing.