12 augusti, 2013

Stort stöd för alkoholgräns på sjön enligt undersökning

Åtta av tio båtägare är positiva till den nya lagen om sjöfylleri. Att det numera är samma alkoholgräns på sjön som på vägen verkar ha påverkat folks inställning till nykterhet på sjön. Det visar en undersökning från If. År 2010 infördes en ny lag om sjöfylleri.

Samma alkoholgräns gäller idag på sjön som på väg.
En undersökning från försäkringsbolaget If visar på ett stort stöd för den nya lagen. Åtta av tio, 79 procent, av båtägarna tycker det är bra med samma alkoholgräns på sjön som på vägarna. Bland hela befolkningen är 86 procent positiva till den nya lagen.

– Vi ser en förändrad attityd till alkohol i samband med båtfärd. Nykterhet betraktas som alltmer självklart för den som ska framföra båten, säger Dan Falconer, båtspecialist på If.

– Hos båtfolket skiljer sig inställningen en del mellan könen. Fler kvinnor än män är positiva till regler på sjön. Endast sex procent av kvinnorna är motståndare till en promillegräns på sjön, jämfört med 25 procent bland männen.

Drygt var femte svensk har tillgång till en fritidsbåt enligt undersökningen.

Undersökningen:
Den 1 juni 2010 infördes samma alkoholregler på sjön som på vägarna (0,2/1,0 promille). Vad tycker du om det?
Alla Kvinna Man
Bas – Tillgång till fritidsbåt 1359 666 693
Bra 79% 91% 69%
Dåligt 16% 6% 25%
Vet ej 5% 3% 6%
Alla Kvinna Man
Bas 6024 3116 2908
Bra 86% 93% 79%
Dåligt 9% 3% 15%
Vet ej 5% 5% 6%