15 augusti, 2013

Flytande båtmässa i Helsingfors

Helsingfors Flytande båtutställning arrangeras 15.-18.8. hos HSK på Drumsö. Antalet utställda segelbåtar är 30 och små- samt motorbåtar finns utställda vid fem bryggor och på land totalt 223 stycken. På utställningen finns dessutom 85 utrustnings- och tillbehörsmontrar.

Utställningen, som arrangeras för sextonde gången hos HSK, är landets klart viktigaste flytande utställning och det allra viktigaste presentationstillfälle för segelbåtar. I landmontrarna och i tillbehörstälten finns båtbranschens tillbehör, motorer och tjänster utställda på en ca 2400 kvm stort yta. Totalt uppgår utställarnas antal till 132. Uppgifterna baserar sig på situationen den 31.7.2013.

Helsingfors flytande båtutställning bjuder utöver båtar och tillbehör också på annat i anknytning till båtlivet som är värt att se och uppleva. Segling och Båtsport i Finland rf arrangerar en Knopskola för barn vid småbåtsbassängen och barnen kan också testa sina seglingsfärdigheter i “optimistjollesimulatorn”.

Sjöräddningssällskapet är med på utställningen med sina fartyg och Finska Vikens Sjöbevakning arragerar på söndag kl. 11.00 en räddningsdemonstration med helikopter. I Skärgårdsdoktorns fästingsbuss kan man enkelt ta en fästingsvaccinering. Pancho Marjak hämtar med sitt lag till utställningen den svindlande Flyboarden och publiken kan dagligen följa med dessa uppvisningar.
John Nurminen Marine Oy, Veneilykoulu.fi och Ursuk Oy utför dagligen test av räddningsdräkter. Publiken kan prova räddningsdräkterna i vattnet och tävla mot andra “flytare” på en simsträcka, som definieras senare. Varje deltagare erhåller ett litet pris och dagens snabbaste flytare får dessutom ett extra pris.

Också i år har besökarna tillfälle att provköra sin drömbåt. Tidskriften Kippari arrangerar igen det ytterst populära testtillfället vid sin brygga bakom tillbehörstältet. I alla testbåtar fungerar tillverkarens eller importörens representant som värd. Utställningsgästerna kan provköra båtarna då körtidtabellen och vädret tillåter. Provkörningarna är kostnadsfria för besökarna och man anmäler sig till dem i Kipparis tält invid bryggan, där man också får en räddningsväst till låns under körningen. Provkörningarna kan ej reserveras i förväg. Man kan provköra åtminstone Buster X, Grandezza 23 S, Flipper 64 DC, Suvi 5700 och Yamarin 63 BR.

Man kommer bekvämt till Helsingfors flytande båtutställning med allmänna kommunikationer (bussarna 65A, 66A och 21V). Under lördagen går en avgiftsfri busstransport till utställningen med 20 minuters intervaller och under söndagen med en halv timmes intervaller från Kiasma i Helsingfors centrum kl 9.30-17.30. Returtransport till centrum från Drumsö kl 11.00-18.00. Under veckoslutet lönar det sig att lämna bilen i Eliels parkeringshall vid Järnvägstorget och utnyttja den avgiftsfria bussen till Flytande. Man kan tyvärr inte komma till utställningen med egen båt, eftersom alla båtplatser är reserverade för utställningen. På HSK:s vinterförvaringsområde söder om utställningen finns finns ett parkeringsområde, där parkeringen kostar 5 euro. Parkeringen sköts av sjöscoutkåren Vikingarna.

Utställningen är öppen torsdag och fredag 15-16.8 kl. 12.00-20.00 samt lördag och söndag 17-18.8 kl. 10.00-18.00. Biljettförsäljningen avslutas en halv timme innan utställningen stänger. Biljetter: vuxna 12 euro, barn (7-16 år) 3 euro, under 7-åringar gratis tillsammans med föräldrar.