16 augusti, 2013

Ny skötselplan för Bjuröklubbs naturreservat

En ny skötselplan för Bjuröklubbs naturreservat har fastställts av Länsstyrelsen. Den nya skötselplanen för naturreservatet har tagit fasta på områdets betydelse för turismen och friluftslivet.

– Entréer, stigar och besöksmål kommer att rustas upp. De skogar som avverkades på slutet av 1950-talet kommer att genomgå en naturvårdsanpassad restaurering, berättar Tomas Staafjord som tagit fram skötselplanen.

Anmärkningsvärd natur

Bjuröklubbs naturreservat ligger mycket vackert vid havet i Skellefteå kommun. Platsen är en historiskt välkänd som fyr- och lotsplats och för SMHI dagliga väderrapportering.

Naturen är anmärkningsvärd med klapperfält mot havet, vackra sanddyner, knotiga tallskogar och inte minst marina miljöer med bottnar och grund värdefulla för fiskarnas uppväxt.

Spännande kulturhistoria

Runt Bjuröklubb ligger bland annat ett spännande vrak från ett tyskt handelsskepp, som sänkts av ryska ubåtsflottan under första världskriget.

– Olaus Magnus, som besökte Bjuröklubb redan år 1519, märks fortfarande av vid fyren, avslutar Tomas Staafjord. Mörka aftnar om hösten sägs det att man kan höra den gamle prästen och skrönikören flåsa mellan block och klapper.