18 augusti, 2013

Tjörn Runt blev en säker och snabb segling

Årets Tjörn Runt blev en snabb segling i bra väder och med många nöjda seglare. Vinnare på stora banan är Martin Nilsson, Salona 37, med startnummer 322 medan Carl-Axel Hellman, J14, med startnummer 1560 tog hem segern på lilla banan.

505 båtar var anmälda till jubileumsseglingen varav 114 båtar till stora banan och 391 till lilla. 460 båtar registrerade sig och av dessa fullföljde 400 seglingen. Sista båt kom i mål 18:37.

– Vi har fått mycket beröm från seglarna som tycker att det varit roligt att segla i dag. Det har också varit väldigt få incidenter trots den bitvis hårda vinden, säger Anders Thorén, en mycket nöjd tävlingsledare.

Ordföranden för Stenungsunds Segelsällskap, Olof Beckman, tog också fasta på att årets Tjörn Runt blev en säker segling:

– Trots de besvärliga seglingarna med kryss genom den smala passagen vid Kyrkesund hände inga svåra tillbud. Väderförhållandena under dagen har varit grymt bra. Nu ska vi göra en utvärdering av hur det var att segla ”baklänges” och ta ställning till hur vi ska göra nästa år.

Preliminära vinnare i de olika startgrupperna 2013 blev:

Startgrupp 1 – Hans Wallén, M32, GKSS

Startgrupp 2 – Fredrik Karlsson, Formula 18, KSSS

Startgrupp 3 – Martin Nilsson, Salona 37, HJBK

Startgrupp 4 – Sten Haeger, First 35, GKSS

Startgrupp 5 – Anders Dahlsjö, Dominant 105, LBS

Startgrupp 6 – Peter Källström, Ravage 36, GKSS

Startgrupp 7 – Per Wretlind, Smaragd, LDSS

Startgrupp 8 – Per Algotsson, X-79, BKSS

Startgrupp 9 – Hans Caspersson, Omega 30, GKSS

Startgrupp 10 – Claes Amnäs, Express, GKSS

Startgrupp 11 – Emil Sandberg, Smaragd, LDSS

Startgrupp 12 – Johan Söderberg, Cumulus, BKSS

Startgrupp 13 – David Christofferson, 707, XSS

Startgrupp 14 – Håkan Olsson, Drake, StSS

Startgrupp 15 – Karl Axel Hellman, J14, MASS

Startgrupp 16 – Olle Hulling, 707

Info: www.stss.se

Foto: Alf Tornberg.