16 augusti, 2013

Stark turismökning i Västsverige

Junisiffrorna för turismen i Västsverige kan jämföras med Sverige som helhet, som ökade 3,7%. Skåne ökade med 3,6% medan Stockholm minskade 1,6%.

Tillväxten första halvåret, januari tom juni, var 6,3 % och 145 000 fler gästnätter i Västsverige. Inom länet ökade Göteborgsregionen med 92 211 gästnätter, Skaraborg med 24 753 gästnätter och Bohuslän med 22 892 gästnätter under första halvåret. Utländska gästnätter ökar på samtliga prioriterade marknader och allra mest ökar Norge med 20,2%.

Under 2013 har det också byggts fler hotell och boendekapacitetet har ökat med nästan 500 fler rum i länet. Samtidigt har beläggningsgraden ökat från 49% till 50%, vilket är positivt.

Lotta Nibell-Keating, tfVD på Västsvenska Turistrådet säger:

– Ökningen är glädjande och ett resultat av många samlade insatser men inte minst nya investeringar och ökad hotellkapacitet. Andra bidragande faktorer är IKEA som under våren öppnade i Uddevalla. Under försommaren invigdes Naturum Vänerskärgården och Victoriahuset på Läckö. Lägg därtill en god blandning av möten, evenemang och stark mediaexponering.

Foto: Lisa Nestorson.