2 september, 2013

De mest skyddsvärda naturområdena i Sverige är utsedda

Under sommaren har allmänheten haft chansen att föreslå sina speciella favoritplatser i naturen. Nu har en jury utsett 21 vinnare – en i varje län – i WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor. Platserna är naturområden som saknar eller behöver bättre skydd.

Svenskarna har visat stort engagemang för svensk natur under sommaren och tipsat WWF om nästan tusen olika naturområden. WWF:s expertjury har valt ut en vinnare för varje län som offentliggörs idag. I sin bedömning har juryn bland annat utgått från ett områdes höga bevarandevärde och betydelse för naturupplevelser – och behovet av skydd. Sverige har en fantastisk natur – men många livsmiljöer och arter hotas.

– Vi behöver ett utökat naturskydd och vi måste också bättre ta hand om den natur vi skyddar. Det är avgörande för att säkra framtiden för människan och den biologiska mångfalden i en värld där vi människor påverkar allt mer, säger Håkan Wirtén.

Idag når Sverige varken upp till våra nationella eller internationella miljömål. Enligt de internationella målen vi antog i Nagoya ska minst 17 procent av våra land- och vattenområden och minst 10 procent av våra kust- och havsområden skyddas till år 2020. Endast cirka 13 procent av våra landområden och cirka 5 procent av våra havsområden är formellt skyddade. Bland 27 EU-länder ligger Sverige på plats 19 när det gäller hur stor landareal vi procentuellt sett har skyddat och på plats 18 för statens avsatta miljöbudget av BNP.

– Målet med Svenska Pärlor är att öka arealen och kvalitén av skyddade land- och vattenområden i Sverige. Det stora engagemanget hos allmänheten hjälper oss i vårt arbete att engagera politiker och beslutsfattare för att stärka naturvården och leva upp till våra internationella åtaganden om utökat skydd av vår natur och inte som nu – dra in på resurserna till naturvård, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

En undersökning från WWF, utförd av Cint med 1 000 svenska respondenter, visar att 95 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt att vi når upp till våra miljömål. 63 procent tycker precis som WWF att målet att skydda 17 procent av vår natur är för lågt. Hela 62 procent kan tänka sig att betala mer i skatt eller omfördela skattemedel för att skydda naturen och den biologiska mångfalden bättre.

Läs mer om Svenska Pärlor här: www.wwf.se/svenskaparlor