2 september, 2013

Försvarsministern på besök hos Kbv

Fredagen den 30 augusti besökte försvarsminister Karin Enström Kustbevakningens nordligaste kuststation i Luleå. Vid besöket fick försvarsministern möjlighet att träffa besättningen ombord på sjöövervakningsfartyget KBV 306.

Befälhavare Lars Näsman berättade om de unika förutsättningar som gäller för kustbevakningsverksamheten vid ks Luleå.

Stationens geografiska ansvarsområde sträcker sig mellan Haparanda längst ut i norr och Bjuröklubb i söder. Det är ett område på cirka 250 kilometer med över 4000 holmar och skär. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del av arbetet. Vid kuststationen i Luleå finns svävaren KBV 590 som är Kustbevakningens största och nyaste svävare och kan ha en fart på vatten i över 40 knop. Den kan ta med två snöskotrar som lyfts på och av med en kran. På vintertid används svävaren som grund för verksamheten i kombination med snöskotrar.

− Det var roligt att få visa försvarsministern bredden på vår verksamhet och just våra unika förutsättningar, säger Lars Näsman.

Bilderna:
Försvarsministern tillsammans med besättningen ombord på KBV 306.

Karin Enström i förarhytten på svävaren KBV 590.

Foto: Kustbevakningen.