9 september, 2013

Högst antal drunknade på sju år

60 personer omkommit i drunkningsolyckor i sommar. Det är 22 personer fler än under samma period 2012. Under hela 2013 har 97 personer drunknat, jämfört med 72 personer 2012.

Bra sommarväder har historiskt sett påverkat antalet drunkningar negativt och så även i år. Årets sommar har bjudit på ovanligt bra väder vilket bidragit till den stora ökningen. Man kan se samma tendenser 2006 som också var en sommar med högsommarvärme och högt antal drunkningar.

Badolyckor har gått upp
Antalet badolyckor har denna sommar gått upp kraftigt jämfört med tidigare år från 12 till 30 olyckor medan antalet båtolyckor ökat marginellt från 13 till 14 olyckor.

97, högst sedan 2006
Det totala antalet drunknade för året uppgår nu till 97 personer, vilket är den högsta siffran sedan 2006. Sett till hela året finns en mängd faktorer som bidragit till ökningen, och förutom sommarvädret är de farliga vårisarna i vintras samt äldre mäns benägenhet att utsätta sig för risker i samband med vatten de största bidragande faktorerna.