9 september, 2013

Namngivningsceremoni för KBV 034

Fredagen 6 september hölls en namngivningsceremoni för KBV 034 i Helsingborg. Gudmor till fartyget är Sjöfartsverkets generaldirektör, Ann-Catrine Zetterdahl.

Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin höll tal och namngivningsceremonin genomfördes av Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverkets generaldirektör tillika gudmor för fartyget.

Ett 40-tal specialinbjudna gäster, bland annat från samverkande parter som SSRS och Räddningstjänsten, fanns på plats, liksom representanter från varvet.

KBV 034 anlände andra veckan i juni. Det är ett kombinationsfartyg som ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

Bilderna:

Nybyggnadsinspektör Lars Thuresson, stationschef Peter Widlund, samt gudmor Ann-Catrine Zetterdahl.

Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverkets generaldirektör, döpte fartyget.

Foto: Kustbevakningen.

Tekniska data
Mått Maskineri
Längd 52.12m Huvudmotor 4×800/ PTI 2×200 kW,
Bredd 10.40m inkl. SCR avgasreningssystem Djupgående 3.00m Propulsion 2 x CPP
Deplacement 948 ton Bogpropeller 350kW
Bruttodräktighet 890 ton Manöversystem Dynamiskt Pos. System DP0 Nettodräktighet 267 ton
Segelfri höjd 22m
Prestanda
Marchfart 12 knop
Toppfart 15.5 knop
Aktionsdistans 2500Nm/12knop
Fartområde Obegränsat
Klassbeteckning
Skrov: GL 100 Oil Recovery Vessel E2 HC(-/2) DP0
Maskineri: GL MC AUT E2
Isklass 1B
Gång i obruten is 40cm/3.5knop
Bogser kapacitet 15 ton
Lyftkapacitet Sb kran 1.9ton vid 19,3m, godkänd för personlyft, fjärrkontroll
Bb kran 2.75ton vid 10m
Däckslast 16 ton
2013-04-29
Övrigt
Byggnadsmaterial Stål/ aluminium
Normalbesättning 7 pers.
Hytter 8 (med möjlighet till dubbelbeläggning)
Sjukbehandlingsrum 1 st.
Utrustning
Navigation Samband
Radar (3+10cm + ARPA) GMDSS A2
ECDIS / DGPS / AIS HF, MF, VHF, UHF
Gyrokompass Rakel
Ekolod Navtex
Multibeam Inmarsat C
Båtar
FRB (RIB) Typ Alusafe 770 / 8 pers. / 40knop, upptagningsramp i aktern
Arbetsbåt Typ Bussjö-Utö, huvuddäck
Räddningstjänst
Bogservinsch 15ton / 400m
Vatten/skumkanon 300m3 / kastlängd 75m, skum vid full kapacitet 30min
Räddningsnät 2 st.
Oljeupptagningssystem 2st Advancingsystem med sveparmar och inbyggda bält (borst)-
skimrar med en upptagningskapacitet av 2x40m3/h med en
viskositet mellan 300-1 000 000 cSt, svepbredd är 28m
Kustlänsa 2x150m
Kapacitet upptagen olja 255m3 (95%)