9 september, 2013

Unikt samarbete kring emballage i förnyelsebart material

Aspen och Emballator Mellerud Plast samarbetar för att kunna framställa dunkar åt alkylatbensin i förnyelsebart material. Sockerrör är en råvara som har visat sig ha de egenskaper som krävs för att materialet ska godkännas. Aspen som tillverkar alkylatbensin tänker fortsätta att ligga i framkant när det gäller miljötänk.

Nu arbetar företaget, i samarbete med Emballator Mellerud Plast, med att titta vidare på ett spänn-ande förnyelsebart material. Det är råvaran sockerrör som har visat sig vara möjlig att göra dunkar i, och som kan godkännas enligt stränga UN-krav*.

En av de största utmaningarna enligt Jan Andersson, försäljningsavdelningen på Emballator Mellerud Plast, har varit att finna ett miljömaterial med de egenskaper som krävs för att klara ett UN-godkännande.

För att säkerställa kvalitén har tester, enligt regelverk för farligt gods, genomförts i alla led. Exempel på detta är fallprover och stapeltester.

– Nu återstår, menar Åsa Bäckström ansvarig på Aspen produktavdelning, att ta hänsyn till priset då råmaterialet i princip är dubbelt så dyrt som det nuvarande materialet i Aspens dunkar.

– Vi utvärderar olika lösningsalternativ för att på sikt kunna föra in materialet.

Det nya materialet kommer att kunna återanvändas precis som annan hårdplast.

* UN-emballage för farligt gods är ett av FN antaget godkännandemärke för förpackningar som uppfyller kraven för användning vid transport av farligt gods.