9 september, 2013

Årlig sökövning under ledning av Sjöfartsverket i Lysekil

Nu inför den mörka perioden börjar landets sjöräddarna tränas i samband, mörkersökövningar, personkännedom mellan alla i Sjöräddningsorganisationen. SAR ansvarig för Skagerak Lars Gustavsson har planerat in tre stora övningar nu i september och den första ägde rum den 4 september i Stigfjorden. De övriga kommer att ske på fredag i Lysekils trakten och i nästa vecka

De samlades på kvällen i Mollösunds hamn där första genomgången skedde och där vissa besättningsmän bytte båtar för att lära känna övriga räddningsmän och deras båtar.

Lars betonade att det viktigaste är säkerhetstänkande, försiktighet och samverkan och att alla deltagarna skulle efter övningen samlas i Mollösund igen för att där presentera hur det fungerat under natten, samverkan, ledning, övningens innehåll etc.

Klockan 20.45 hördes Birgitta Rosanders, JRCC välkända stämma på VHF:en ”Allmänt anrop, allmänt anrop, vi söker sjöräddningsenheter till Stigfjorden efterlysning på en vit liten eka med hummerfiskare ombord. Fru till ägaren ringde då mannen ej kommit hem på avtalad tidpunkt. Båtens plats i Björholmen är tom.

Räddningsenheter KBV 303, lotsbåt 742, Rescue Ilse Sanne, Rescue Hedvig och Rescue Lennart Wallenstam svarade på anropet och avgick omedelbart in mot Stigfjorden.

Sjöräddningscentralen bad KBV 303 att fungera som OSC, som därmed övertog ledning av fallet med en efterlyst mindre båt. Fallet bedömning ökade kraftigt när man hittade en PIW i vattnet och samtligt fick man informationen att det borde vara 3–4 hummerfiskare i båten.

Övningsledningen hade placerat ut 21 föremål i området och när övningen avbröts hade alla föremålen lokaliserats. På sjökortet ser man trianglar med båtnamn och de runda röda cirklarna är de föremål som övningsledningen placerat ut under eftermiddagen.

Övningsledning och respektive organisation var mycket nöjd med nattens övning, även läkaren från PKMC, räddningstjänsten Kungälv och Sjöbevaknings representanter var nöjd i sina operatörsplatser

SAR: Search And Rescue, (eftersök och räddning)
OSC: On Scene Commander(operativ sjöräddningsledare på plats)
KBV : Kustbevakningen
JRCC : Sjöräddningscentralen Göteborg
SSRS: Sjöräddningssällskapet
PIW: person i vatten
PKMC: Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
VHF: sjöfarts radio

Bilderna:
Foto 2 Hanna på KBV 303 med alla 4 PIWarna som hittades
Foto 4 KBV 303 Skärhamn avslutar övningen
Foto 5 Enheterna tillbaka från Övningen Rescue Hedvig, Käringön, Rescuebåt Marstrand
utanför Rescue Dan Broström, Käringön
Foto 7 Rescue Lennart Wallenstam, Stenungsund
Foto 8 Lotsbåt 742, Marstrand och Rescue Ilse Sanne, Käringön
Foto 9 Genomgång efter övningen kl. 00.00 fr. vänster Peter Sundberg, Keith Blinkfyr, Lars Gustavsson, Kristoffer Grundén och Birgitta Rosander, JRCC
Foto 81, Besättning på KBV 303 bestod av två från Strömstad och två från Skärhamn
Foto 86 I Mollösund gavs förutsättningen för övningen
Foto 89 Inte ofta det ligger 8 räddningsbåtar i Mollösunds hamn
Foto 92 Övningsledare SAR ansvarig för Skagerak Lars Gustavsson, Lysekil
Foto 93 fr, stående vänsterövningsledningen Peter Sundberg, Keith Blinkfyr, Kristoffer Grundén, Lars Gustavsson, sittande Räddningstjänsten Kungälv, PKMC läkare och Birgitta Rosander, JRCC
Foto 100 Här väntas Rescue Dan Broström på natt timmarnas mörker fiskekajen Mollösund.
Foto 106 Övningsledare Lars Gustavsson samtal med skepparen på Broström V Anders Bagge medan Birgitta Rosander JRCC provar kontaktvägarna inför kvällen
Foto 114 Birgitta Rosander, JRCC, Krister Bengtsson, SSRS, Lars Gustavsson SjöV övningsledare
Foto 124 KBV 303 söker i nattmörkret
Foto 135 Övningslednings säkerhetsbåt med Peter Sundberg
Foto 138 Lotsbåt 742, Marstrand efter avslutad övning i Mollösund
Foto Sjökort bild över övningens slutfas från en plotter som visar båtar och föremålen som lags ut av övningsledningen

Text och foto: G Arwidson Marketing.