9 september, 2013

Huvudskär räddas från försäljning och uppstyckning

Skärgårdsstiftelsens styrelse har gett sin vd i uppdrag att slutföra markbytet med Fortifikationsverket och därmed bli ägare och förvaltare av Ålandsskär i Haninge kommun. På så sätt räddas Huvudskärs by från försäljning och uppstyckning. Det säger Gustav Hemming (C), Skärgårdslandstingsråd och ordförande i Skärgårdsstiftelsen.

Förra sommaren hotade Fortifikationsverket att stycka upp Huvudskärs by på Ålandsskär till försäljning. Många oroade sig över att en av södra skärgårdens mest intressanta och älskade kulturmiljöer skulle stängas för allmänheten.

– Protesterna mot en försäljning och uppstyckning av Huvudskär har varit massiva. Farhågor om att Huvudskärs unika natur- och kulturvärden skulle stängas för allmänheten har varit påtagliga. Detta är en oro som jag har delat, säger Gustav Hemming (C).

Efter samtal och diskussioner mellan alla inblandade parter är alla delar på plats och Skärgårdsstiftelsen kommer att byta till sig Huvudskärs by från Fortifikationsverket mot marker som inte är användbara för friluftsliv eller som försvaret redan använder. Samtidigt föreslås Haninge kommun att bidra med 750 000 kronor för underhåll och upprustning av bl. a. det vandrarhem som kommunen hyrt och drivit på ön.

Genom Skärgårdsstiftelsens och Haninge kommuns samarbete underlättas bytesaffären mellan Skärgårdsstiftelsen och Fortifikationsverket. Det enda som återstår är nu regeringens godkännande av bytesaffären.

– Jag hoppas på ett snabbt regeringsbeslut. Med en samlad ägare av hela ögruppen, byn och de två vandrarhemmen, kan Huvudskär göras mer öppen och känd för allmänhet och besökare, säger Gustav Hemming (C).

Fakta
Huvudskärs by ligger på ön Ålandsskär, sydost om Ornö i Haninge kommun. Skärgårdsstiftelsen äger redan övriga öar i Huvudskärsarkipelagen samt hyr det ena av byns två vandrarhem. Det andra vandrarhemmet hyrs idag av Haninge kommun.