9 september, 2013

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder till Seglare Minns onsdagen den 9 oktober 2013 kl 18.00 i Tranebergsstugan, Bromma. Efter den gemensamma middagen får vi höra vad de inbjudna gästerna har att berätta om sina seglingsäventyr.

Vilka seglarna blir är i dag oklart, men finns att läsa på webben svensksegling.se inom kort.

Förhandsanmälan nödvändig senast måndag 7 okt till Maivor Bergau tel 08-393102, e-post bergau@glocalnet.net eller till Sv Seglarförbundets kansli 08-4590993, e-post asa@ssf.se.

Kostnaden 150 kronor, som även inkluderar delikat middag betalas kontant vid ankomsten till T-stugan.

Välkomna!