10 oktober, 2013

Inbrotten ökar – var sjunde drabbad senaste fem åren

Hela 14 procent av svenskarna har råkat ut för inbrott under de senaste fem åren, och fyra procent uppger att de råkat ut för fler än ett. Trots det säger var tredje att de inte vidtagit någon inbrottsförebyggande åtgärd alls. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Ett tydligt säsongsmönster har vuxit fram bland villainbrotten, där klart flest inbrott sker under det fjärde kvartalet varje år. Totalt sett har antalet inbrott i Sverige ökat med drygt en femtedel under de senaste tio åren enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Trygg-Hansa har frågat svenska folket vad man gjort för att skydda sig mot inbrott. En tredjedel svarar att de inte vidtagit någon inbrottsförebyggande åtgärd alls (32 %). Bland de som skyddar sitt hem är det vanligaste att ha säkra dörrar och lås (25 %), följt av larm (22 %) och Grannsamverkan (22 %).

– Inbrott är en obehaglig upplevelse, det vet alla som råkat ut för det. Vi skulle gärna se att alla skaffar sig ett så bra skydd som möjligt, gärna på flera sätt som kompletterar varandra, säger Håkan Franzén, expert på Hus&Hem-försäkringar på Trygg-Hansa.

De flesta (37 %) har svarat att man tror att larm är den bästa inbrottsförebyggande åtgärden, följt av säkerhetsdörr (24 %) och grannsamverkan (23 %).

– Att installera godkända lås och larm är åtgärder man kan vidta på egen hand, och det kan ha en avskräckande effekt. Men det mest effektiva för att få ned inbrotten i sitt område är faktiskt att organisera Grannsamverkan, fortsätter Håkan Franzén.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan Polisen, försäkringsbolag och många andra aktörer. Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brott genom ökad uppmärksamhet från de boende samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket skrämmer bort och försvårar för tjuven.

– Idag är bor färre än var tionde svensk i ett område med Grannsamverkan. Dessutom är det få som känner till att det är Polisen man ska vända sig till för att starta det i sitt område. Vi ser gärna att de här siffrorna ökar, säger Håkan Franzén.

Grannsamverkans webbplats
http://www.samverkanmotbrott.se/

Fakta om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-26 september 2013 har sammanlagt 3 480 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor i åldern 18-74 år.