13 september, 2013

Effektivare användning av statens helikopterkapacitet

Regeringen ger i uppdrag åt Försvarsmakten att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet i syfte att underlätta vid genomförandet av polisiära insatser, bl.a. i samband med bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet. Terrordådet i Norge 2011 aktualiserade behovet av ökad samverkan mellan Försvarsmakten och polisen också i Sverige.

Det är angeläget att polisiära insatser kan sättas in snabbt vid allvarliga händelser. Snabb transport av polisens nationella insatsstyrka eller vissa andra polisiära enheter kan vara avgörande.

– Med detta samarbete förbättras förutsättningarna för snabba ingripanden och samhällets resurser används så effektivt som möjligt, säger försvarsminister Karin Enström.

– Vid allvarliga brottsliga angrepp kan en snabb transport av relevant polisiär enhet vara avgörande för händelsernas utveckling, säger justitieminister Beatrice Ask.

Utvecklingen av Försvarsmaktens stöd till Polisen kommer ske stegvis och inleds den 1 januari 2014.