26 september, 2013

Båtrevolutionärer vinnare med ny båt i stål

Stålbåtar är ett alternativ till både glasfiber- och aluminiumbåtar. Detta gäller särskilt om man bygger båtarna i höghållfast stål. Båten på bilderna här intill kommer från svenska Swedish Steel Yachts och kan byggas i 1,6 mm höghållfast stål. Ett material som, enligt konstruktören, är så glatt att det inte behöver bottenmålas på många år.

Håkan Rosén på familjeföretaget SSY AB, Swedish Steel Yachts är årets länsvinnare i SKAPA utvecklingsstipendium i Gävleborg och tävlar i riksfinalen med sin framtidsbåt. Företagets innovation går ut på att med hjälp av Sandvikstål göra en lätt, snabb och i princip underhållsfri båt som dessutom är så miljövänlig som möjligt.

– Jag har hittat på en ny konstruktion som tillsammans med en Sandvikprodukt gör att vi kan bygga en båt i stål som blir lättare än motsvarande kolfiber. Den är så blank i botten att ingenting kan fastna, det behövs ingen bottenfärg, säger Håkan Rosén till Båtliv.

– Vi ska börja bygga en prototyp i Gävle vid årsskiftet. Vi har en patenterad stringerkonstruktion och svetsar med laser. Till en 10 m båt används 1,6 mm stål.
Håkan Rosén, ingenjören och konstruktören på SSY, kom på idén att kombinera sin unika spantkonstruktion med supertunt rostfritt Sandvikstål.

– Spanten är mjukt fjädrande mot skrovsidan och mycket stumma inåt båten. De kan därför ta upp stora laster utan att skrovet deformeras. Det bucklas inte ens vid extrem belastning. Vi bestämde oss tidigt att göra en lätt, snabb och i princip underhållsfribåt som dessutom är så miljövänlig som möjligt. Som vi ser saken – en framtidsbåt, Säger Håkan.

SSY är nu utsedda till länsvinnare av SKAPA utvecklingsstipendium och 20 000 kr. Utveckligstipendiet är instiftat till minne av Alfred Nobel och har som huvudsyfte är att uppmärksamma uppfinningar i ett tidigt skede. Nästa steg är den nationella finalen i Stockholm 3 oktober på mässan ”Eget företag” där 600 000 kr fördelas på maximalt tre vinnare.

Idén som stipendiet delas ut till får tidigast varit kommersiellt introducerat 2011 eller ska finnas på marknaden senast 2015. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom marknad och potentiell lönsamhet. Annat som SKAPA tittar på i sin bedömning är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Info: www.ssy.se

Lars-Åke Redéen