27 september, 2013

Klimatförändringarna slår mot Arktis

Klimatförändringarna i Arktis går snabbt. Havsisens utbredning är nu den sjätte lägsta någonsin. Tidigare skyddade havsområden har öppnats upp för exploatering av mineraler, olja och gas, fiske och sjöfart. Framtiden står på spel, sälungarna har ett tufft läge och valrossar som tvingas upp på land riskerar att klämma ihjäl varandra.

– Temperaturen har redan ökat dubbelt så snabbt i Arktis jämfört med resten av jorden och ett nytänkande krävs för skydda livsmiljöer och arter. Det forskarna förutspått har skett – framtiden är redan här, säger Tom Arnbom, Arktisexpert på WWF.

Bristen på havsis tvingar tusentals valrossar i Alaska och östra Ryssland att gå upp på land där ungarna riskerar att klämmas ihjäl. Späckhuggare tränger längre in i Arktis och tar över isbjörnens roll som toppredator. Storskalig exploatering planeras för utvinning av olja och gas. Dessutom riskerar valrossarna att drabbas hårt av den accelererande havsförsurningen som kan få oanade konsekvenser för hela ekosystemet. 40 ursprungsbefolkningar lever här och är beroende av naturen.

I sommar besökte en forskarexpedition från WWF och Canon det okända Laptevhavet i ryska Sibirien mitt emellan Atlanten och Stilla havet. Målet var att samla in information och få svar på en fråga som många forskare har spekulerat om i över femtio år. Är valrossarna i Laptevhavet en egen underart eller tillhör de populationen i Stilla Havet eller i Atlanten?

– Det kanske låter märkligt, men det är faktiskt riktigt viktigt. För om de är en egen underart så måste Ryssland ge dem speciellt skydd, säger Tom Arnbom.
Laptevhavet är idag i stort sett orört, men aktiviteter pågår för att hitta gas- och oljefyndigheter. Dessutom ökar sjöfarten mycket kraftigt via Nordostpassagen.
WWF oroas över hur detta komma att påverka den arktiska miljön.

– Ju mer trafiken växer desto större är riskerna. Oljespill är den största faran eftersom en stor del av transporterna är oljeprodukter, säger Tom Arnbom.
Världens energisystem måste ställas om från fossila bränslen till förnyelsebara till 2050, menar WWF. Med dagens teknik finns lösningen men det krävs stora finansiella resurser.

– En viktig del av lösningen är att stora fondbolag och investerare fasar ut sina investeringar i fonder som gynnar beroendet av fossila bränslen och istället satsar på förnyelsebar energi – och det måste göras nu, avslutar Samantha Smith, chef för WWFs globala klimat- och energiprogram.

Fakta: Arktis isutbredning har halverats sedan regelbundna satellitmätningar startade 1979. I september 2013 uppmättes istäcket till 5,1 miljoner kvadratkilometer – det sjätte lägsta observerade värdet någonsin, enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Istäcket har varit lägre 5 gånger tidigare: 2012, 2011, 2010, 2008 och 2007. År 2009 var minimiutbredningen däremot marginellt högre jämfört med årets.