30 september, 2013

Kustbevakningen omplacerar fartyg till Härnösand

Kustbevakningen placerar ett modernt kombinationsfartyg i Härnösand. KBV 201 är anpassat för både miljöräddning och sjöövervakning och ersätter det äldre fartyget KBV 005.

KBV 201 har anlöpt sin nya hemmahamn Härnösand. En besättning från stationen har kört henne hem från Helsingborg. Detta är det första i en serie om två fartyg som Kustbevakningen lät bygga 2001.

Med bättre fartresurser kommer KBV 201 kunna täcka ett större geografiskt område på kortare tid. Det är en viktig del i hur Kustbevakningen disponerar fartygsflottan med hänsyn till den miljöräddningsberedskap som myndigheten ansvarar för.

KBV 201 kommer nu att tjänstgöra med Härnösand som bas. Övervakningsområdet är kustområdet i Västernorrland, mellan Härnösand och Sundsvall samt den svenska ekonomiska zonen från Haparanda till Gävleborg och länsgränsen mot Uppsala.

Kustbevakningens kombinationsfartyg kombinerar egenskaper från både miljöskyddsfartyg och övervakningsfartyg. I kraft av vår ständiga beredskap runt Sveriges kust, har vi också möjlighet att utföra flera andra arbetsuppgifter, till exempel sjöräddningar, fiskerikontroller, tull- och gränskontroller, sjötrafikövervakning och natur- och jaktvårdstillsyn.

Foto: Kustbevakningen.